Framfall (prolaps av bäckenorgan). *Vissa former av sexuellt överförbara infektioner (STI:er) ...
Grad III: Framfall vid framåtböjning, reponeras manuellt. Grad IV: Framfall, kan inte reponeras manuellt. Yttre hemorrojder är ... Grad I: Inget framfall. Något framträdande blodkärl. Grad II: Framfall vid framåtböjning, reponeras spontant. ... Andra symtom kan vara slemutsöndring, en perianal knöl vid framfall genom anus, klåda och fekal inkontinens. Inre hemorrojder ... Andra sjukdomar som ger upphov till anala knölar inbegriper: akrokordon, kondylom, rektalt framfall, polyper och förstorade ...
En individs tillväxt kan hämmas vid svåra infektioner och även anala framfall kan förekomma. Barn som får svåra infektioner kan ...
Framfall, 1 referens = 10 p. Murmeldjuret, 390 pRedigera. *Jim Bridger, 2 referenser + plockar bort {{källor}}. + tar bort ur ...
... (eller prolaps) innebär att inre organ ramlar ner och buktar ut ur kroppsöppningar. Till exempel livmoderframfall där ... "framfall". Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/framfall. Läst 21 augusti 2016. ... Livmoderframfall är den vanligaste formen av framfall. ^ " ...
... om en av honom behandlad kvinna med fullständigt framfall av livmodern och slidan. Ett tilltänkt arbete Embryulcia methodica, ...
Hon försökte på alkemisk väg omvandla sin kropp till en manlig och trodde sig ha lyckats när hon drabbades av livmoderframfall ...