Till skillnad från andra rotfrukter som brukats av Inkafolket som alm eller oca, är yacon inte känslig för fotoperiod, och kan ...