Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Huvudartikel: Fotolys Fotolys är en spjälkning åstadkommen av elektromagnetisk strålning såsom ljus och ultraviolett ljus. ... elektrolys, fotolys, radiolys). Huvudartikel: Dissociation (kemi) Om processen är reversibel, d. v. s. beståndsdelarna spontant ...
... fotolys och reduktion av vätetransportören). I ljusreaktionerna omvandlas solens energi till kemiskt bunden energi, vilken ...
... skall skiljas från från spjälkning orsakad av annan strålning, som exempelvis fotolys, där (ultraviolett eller synligt ...
FotolysRedigera. Huvudartikel: Fotolys. Fotolys är en spjälkning åstadkommen av elektromagnetisk strålning såsom ljus och ...
Han valde Columbia University för sina doktorandsstudier,fotolys på ånga av natriumjodid. År 1969 var han klar och började ...
... har använt 2-nitrobensaldehyd och bensoesyra som en radikalupptagare för hydroxylradikaler producerade i fotolys av väteperoxid ...
Elektronen ersätts genom oxidation av vatten till syrgas, protoner (vätejoner) och elektroner (så kallad fotolys av vatten): ...
Ozon bildas naturligt av fotolys av kvävedioxid (NO2) genom följande reaktioner: NO2 + UV → NO + O O2 + O → O3 NO + O3 → NO2 + ...
... även partikelstrålning som leder till fotolys och radiolys så att bland annat syre, ozon och väteperoxid med mera bildas från ...
... är en typ av kemisk reaktion som orsakas av fotoner, det vill säga elektromagnetisk strålning såsom ljus och ... Ett annat exempel på fotolys är en del av det första steget i fotosyntesen, då vattenmolekyl med hjälp av ljus splittras till ...