Denne kategori bør indeholde de kemi-relaterede artikler, der ikke passer i underkategorierne. Kemirelateret stof er eksempelvis kemiske forbindelser, kendte kemikere, berømte laboratorier, laboratorieudstyr, målings- og beregningsmetoder og andet, som man kan komme i kontakt med i kemi-arbejde. ...
Även om den digitala utvecklingen dominerar forskningen pågår fortfarande avancerad forskning inom traditionell fotokemi. ...
Han arbetade med fotoluminiscens hos lösningar, fotokemi och kärnfysik. Han tilldelades 1958, tillsammans med Pavel A. ...
Elektricitet Kvantfysik Kvantkemi Fotokemi Benson, Harris, University Physics Rev. ed. John Wiley & Sons, Inc, 1996, USA. ...
... fotokemi och elektrokemi. En solcell kan i princip vara en enkel anordning av halvledare som omvandlar ljus till elektrisk ...
Det är en lång utveckling inom foto och fotokemi som leder fram till direktbilder. Det vanliga mörkrummet består av skålar med ...
Swensson blev filosofie doktor 1919 och var docent i fotokemi vid Stockholms högskola 1921-1946. Han blev ingenjör vid mynt- ...
Med sin kreativitet och djupa kunskap i organisk kemi, katalys och fotokemi har han med stor framgång lyckats utveckla bättre ...
De delar av kemin som fokuserar på energiförändringarna under kemiska reaktioner är termokemi, fotokemi och elektrokemi. ...
I likhet med andra silverhalider är den ljuskänslig vilket gör den sedan 1883 använts inom fotokemi. Vid belysning mörkfärgas ...
Man kan helt enkelt använda stabilare färgämnen jämfört med de färgämnen som byggs upp av annan fotokemi. Ilfochromen troddes ...
... år blev han privatdocent och 1873 professor i fotokemi vid Berlins Gewerbeakademie och 1884 föreståndare för ett fototekniskt ...
... är grunden för forskningsfältet fotokemi. Den del av en molekyl som kan absorbera synligt ljus kallas kromofor, och är uppbyggd ...
hjärnans kemiska reaktioner kan ske hos astronauter som tillbringar långa perioder i tyngdlöst tillstånd? Fotokemi är ...
Fotokemi, Nanomaterial 1994 Young Scholar lectorship, The Chemical Society of Japan 2003 Chemical Society of Japan, pris för ...
Andra områden inkluderar atmosfärskemi, elektrokemi, farmakologi, fotokemi, geokemi, grön kemi, hydrogenering, immunohistokemi ...
Detta sker enligt formeln: H 2 + C l 2 → 2 H C l {\displaystyle \mathrm {H_{2}+Cl_{2}\rightarrow 2HCl} } Knallgas Fotokemi ...
Ett viktigt begrepp inom fotokemi är kvantutbyte, som är den andel infallande ljus på ett ämne som ger upphov till en reaktion ... Fotokemi, ett fält inom kemi, är studiet av interaktioner mellan atomer, små molekyler och elektromagnetisk strålning ( ... framförallt synligt ljus samt infraröd och ultraviolett strålning). Fotokemi kan betraktas som en del av den fysikaliska kemin ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
... faststofkemi og fotokemi. Han er også kendt for at udvikle Nernst-ligningen. ...