Måltidens sammansättning spelar en stor roll för upptaget av järn från kosten. Tillgängligheten ökar om kosten innehåller ... De 18-20-åriga rekommenderas 900 mg kalcium och 700 mg fosfor. Kvinnor i barnafödande ålder, och speciellt de som planerar en ... Vissa kvinnor behöver mera järn än kosten kan ge. Rekommenderat intag för icke menstruerande kvinnor är 10 mg per dag. ... Det fysiologiska behovet av järn under senare delen av graviditeten kan ej tillgodoses enbart genom kosten. ^ "Näringsvärde". ...
Däremot är fibrer i kosten viktiga för att matsmältningen ska bli bra. För växtätande djur är cellulosa ett viktigt födoämne. I ... Många proteiner innehåller dessutom fosfor och svavel. Proteinerna byggs upp av stora molekyler som bildar långa, ofta ...
Globalt sett är grönsaker en mycket viktig del av kosten och många ärtväxter odlas exempelvis som proteinkälla. I länder med ... fosfor och vitamin B, men dock ingen vitamin C. Fetthalten är i regel låg, förutom i sojabönan som innehåller 18% fleromättat ... De höga näringsvärdena har medverkat till att grönsaker har blivit en viktig del av kosten. Under 1900-talet ökade ...
Generellt har mjölk en avsevärt mindre prominent plats i kosten för vuxna i Afrika och Asien, även om det även där finns ... Mjölk innehåller också andra viktiga näringsämnen som vitaminerna A, B1, B2, B3, B6, B12 och D samt kalcium, fosfor, jod, ... under stenåldern och började idka boskapsskötsel gjorde bristen på näringsämnen djurmjölk till en viktig berikning av kosten. ...
LCHF-kosten är en mer extrem version av Atkins-dieten och har varit omdebatterad i traditionella (massmedia) och sociala medier ... Ett annat argument är att den främsta kritiska resursen för industriell uppfödning av djur är fosfor, som används i ... Med lågt intag av kolhydrater i kosten får man lägre blodsockerhalt och därmed lägre insulinvärden.[7] I avsaknad av ... Än så länge finns få vetenskapliga studier av kosten, särskilt på längre sikt, och kunskapen om dess effekter är därför ...
Globalt sett är grönsaker en mycket viktig del av kosten och många ärtväxter odlas exempelvis som proteinkälla. I länder med ... fosfor och vitamin B, men dock ingen vitamin C. Fetthalten är i regel låg, förutom i sojabönan som innehåller 18% fleromättat ... De höga näringsvärdena har medverkat till att grönsaker har blivit en viktig del av kosten. Under 1900-talet ökade ...