Fosfater[redigera , redigera wikitext]. Fosfater inkluderar alla mineral med en tetraeder-komponent med formeln AO4 där A kan ...
... ns salter och estrar kallas fosfater. I rent tillstånd är fosforsyra ett färglöst, hårt, kristallint ämne med ...
Fosfater är salter och estrar av fosforsyra. Fosfater förekommer rikligt i olika mineral och har stor användning inom industri ... Fosfater används även som avhärdare i vissa tvättmedel. Ett exempel på en fosfat är kalciumfosfat. Fosfatjonen betecknas PO 4 3 ...
Fosfater var länge en viktig beståndsdel i tvättmedel, det verkar som bl.a. avhärdare och mjukgörare. Fosfaterna kan samlas upp ... Fosfater från sådana hushåll bidrar till övergödningen av sjöar och vattendrag och fosfattvättmedel har därför totalförbjudits ... Vanliga vattenavhärdande medel är fosfater av olika slag. Idag används oftast zeoliter som byter ut de hårda Ca2+ och Mg2+- ... Fosfatbaserade tvättmedel lämnar normalt mindre mängd inkruster än tvättmedel utan fosfater. Vid tvätt i för hög temperatur ...
Fosfater er mineraler som inneholder fosfatanionet PO43-. Det vanligste fosfatmineralet er apatitt. ...
Organiska fosfater i form av organofosfat är också basen i många insekticider, herbicider, och nervgas. Organiska fosfater är ... Många av de viktigaste biokemikalierna är organiska fosfater, inklusive DNA och RNA samt många kofaktorer som är essentiella ... fosfater, vilka är nedbrytningsprodukter av organiska fosfatpesticider, också hade den högsta nivån av ADHD. Sammanlagt fann ...
Tvätt- och diskmedel som innehåller fosfater har förbjudits inom EU[24]. Tänkbara åtgärder[redigera , redigera wikitext]. ... Kväveoxider och fosfater anses spela en viktig roll i övergödningen. Naturvårdsverket klassar övergödning som det absolut ...
Fosfatreakorer används inom saltvattensakvaristiken för att minska innehållet av fosfater i vattnet. Fosfater kan lösas ut i ...
Fosfater uppkommer när avfall från människor och djur bryts ned till mindre partiklar. Genom att ta jordprover och omskaka ... dessa med ett par procent citronsyra får man fram fosfater som kan mätas upp i procenttal. Genom att ta stickprov från ett ...
Troiloit-noduler förekommer rikligt och de innehåller inneslutningar av kromiter, sulfider, fosfater, kvarts och koppar. Det ...
Efter mekanisk och biologisk rening finns fortfarande nästan alla fosfater från tvättmedel kvar i vattnet. För att få bort ...
Den har laddningen -3 och brukar skrivas AsO43-. Arsenater liknar i många avseenden fosfater och kan också uppträda i formerna ...
En zeolit som används på detta vis är natriumaluminiumsilikat, som används som ersättning för fosfater. Natriumaluminiumsilikat ...
Intracellulärt dominerar K+ som katjon, medan olika konjugerade aminosyrobaser på proteiner samt fosfater agerar som anjon. ...
... finkristallint skikt av fosfater. Det rengjorda ämnet utsätts under ca en timme för nästan kokande 3 - 4 %-ig lösning av t.ex. ...
... fosfater och salt. Medan jordbruket står för knappt 1 procent av BNP[123] är USA världens största producent av majs[127] och ...
Exempel på vanligt förekommande tillsatser som används som smältsalter: Trinatriumcitrat (E331) och fosfater (E339, E450, E451 ...
... hexagonal kristall med glasig glans och hör till mineralgruppen apatiter och den kemiska klassen fosfater. Dess hårdhet är 5 ...
... ofta fosfater.. Övriga ca 30 % består av något ämne som motstår fukt, till exempel majsstärkelse. Vid kontakt med vatten ...
På kemikalieområdet förbjöds all användning av kvicksilver, inkl kvicksilver i amalgam liksom fosfater i tvättmedel och ...
... fosfater. Nukleotider klassificeras som nukleosider med ett suffix som beskriver antalet närvarande fosfater. Till exempel ... En nukleosidtrifosfat (NTP) är en molekyl som innehåller en nukleosid bunden till tre fosfater. Nukleinsyror, som till exempel ... Nukleosidtrifosfaterna används ofta som energibärare och bidrar med fosfater vid fosforylering. De naturligt förekommande ... och slutligen de med tre fosfater kallas nukleosidtrifosfater. Nukleotiderna som innehåller ribos är de monomerer som bygger ...
Plankton och fisk har negativt påverkats av de ökade nivån av näringssalter (fosfater) med en förskjutning mot arter typiska ...
Det används också vid pH-reglering i akvarium genom att det binder fosfater. Det har använts som motgift vid arsenikförgiftning ...
Grönfeldt hade samma år köpt ett patent för framställning av organiska fosfater ur nervvävnad i form av hjärn- eller ...
... och för att avlägsna upplösta koldioxider och fosfater. Inom byggnadstekniken används natriumaluminat för att påskynda stelning ...
Förr var öns inre i princip helt täckt av fosfater, i form av guanofosfat. Omkring 2 km² av Nauru består av skog. Naurus ...
... hittas oftast tillsammans med andra fosfater i malmer som innehåller koppar och uran. Torbenit samt andra sekundära ...
Inom de båda nukleinsyrorna bildar både fosfater samt sockerarterna en hydrofilryggrad, till där kvävebaser kan binda intill ...
Fabriken, som tillhörde företaget Sandoz, släppte då ut cirka 30 ton organiska fosfater i floden. Detta ledde till att en halv ...