Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Efter dräktigheten som varar i cirka fyra månader föder honan två till åtta ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Honor skapar ett revir under vintern när de är dräktiga. Hela dräktigheten varar i ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Honan kan bli könsmogen så tidigt som vid 5,5 månader, vanligen dröjer det dock ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Hanen blir könsmogen mellan 8 och 12 års ålder, honan mellan 12 och 18 år. Leken ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Röd snapper leker över plana havsbottnar på 20 till 40 m djup under juni till ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Gul mangust under parningen.. Arternas sätt att fortplanta sig är bara i mindre ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Hos några populationer sker födelsen främst i den torra perioden (mars och april) ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Arten har en struktur där hanarna har små harem bestående av en könsmogen hane, ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Bona grävs vanligen ut i sandjord och består av en ogrenad tunnel med larvceller, ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Berggyltan leker på sommaren, då honan lägger upp till 3 000 ägg i ett tångbo som ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Sjögrodan leker i vattensamlingar under våren till försommaren när ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Parningen sker på liknande sätt som hos andra öronsälar. Först strider hannarna om ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Fortplantningssättet är bara dokumenterat för nordamerikanska populationer. I USA: ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. I juli och augusti börjar hanarna att följa honornas grupper. Bland hanarna ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Alla hopprätvingar har ofullständig förvandling, det vill säga att de inte ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Fortplantningen äger normalt rum en gång per år mellan mars och maj och resulterar ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Parningsbeteende[redigera , redigera wikitext]. Babianer är typiska exempel på en ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Honorna har flera gånger per år möjligheten att föda ungar. Efter dräktigheten som ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Skalbaggarna lägger ägg som larverna kläcks ur. Äggen, som ofta är klart färgade, ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Under parningstiden sker intensiva strider mellan hannarna för rätten att para sig ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Fisken leker i januari till juli i öppet vatten. Honan lägger mellan 60 000 och ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Honorna lägger äggen ett och ett på vattenytan i lugna vattendrag, gärna där det ...
Revir och fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Inom loppet av ett år vandrar honan genom ett revir som är cirka 10 km² ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Det är inte så mycket känt om pungmullvadarnas fortplantning. Hanarnas testiklar ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Strumpebandsfisken leker från senvinter till tidig vår vid Nordafrika, och under ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Brunsttiden infaller normalt i oktober och varar till början av november,[2] och ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Arten blir i regel könsmogen vid omkring två års ålder. Parningen sker under våren ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Arten är en hermafrodit med könsväxling, som börjar sitt liv som hona. Som sådan ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Parningssäsongen är lång, börjar i oktober/november och fortsätter ända till juni ...
Fortplantning[redigera , redigera wikitext]. Flodbarben blir könsmogen vid 4 till 5 års ålder. Den leker i maj till juni. Under ...