Han var avdelningsdirektör, verksam med forskningsplanering rörande informationssystem, vid Styrelsen för teknisk utveckling på ...
... har drygt 30 anställda som arbetar med forskningsplanering, forskningsinfrastruktur, kommunikation ...
Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, genom Hantverkslaboratoriet i Mariestad utför forskningsplanering och - ...
... och forskningsplanering styrda av riksdag och regering. Rikets samtliga professorer utsågs sedan gammalt av Kungl. Maj:t.[6] ...