... justitiemord.se/uploaded/forskningsfusk/forskningsfusk_eller_rattsovergrepp.pdf. *^ [a b c d e] Kommentarer till professor ... Anklagelser om forskningsfusk[redigera , redigera wikitext]. Från 2002 till 2006 var Lundeberg föremål för flera utredningar ... "Anklagelser om forskningsfusk måste hanteras på ett korrekt sätt'". Dagens Medicin. 20 februari 2008. Arkiverad från originalet ... Thyberg, Johan (2009). Forskningsfusk eller rättsövergrepp?: granskning av en utredning vid Karolinska institutet och ...
KI-Beslut Forskningsfusk i syfte om egen vinst. Rektor Harriet Wallberg-Henriksson Dnr 332/06-208, 2006-06-22 ... Tillsammans med ett antal andra forskare vid Karolinska Institutet anmälde Kerstin Uvnäs Moberg en kollega för forskningsfusk. ...
Professor anklagas för forskningsfusk, Dagens Nyheter 12 juni 2008. ^ "Högskolan kan inte agera annorlunda", Dagens eko, ... Med början 2007 har anklagelser om forskningsfusk och plagiat riktats mot Rekkedal. Försvarshögskolans tillförordnade rektor ...
Forskningens kvalitet varierar emellertid, forskare kan ha motstridiga uppfattningar och forskningsfusk förekommer. Grå ...
Serien avslöjar forskningsfusk och extremt experimenterande på människor på Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet. ...
Studies in medical ethics 2, 1996) Forskningsfusk och vetenskaplig oredlighet: forskarnas ansvar och samhällets insyn. (Studies ...
"Professorer fällda för forskningsfusk" (på sv). Göteborgs-Posten. http://www.gp.se/nyheter/professorer-f%C3%A4llda-f%C3%B6r- ... forskningsfusk-1.4215329. Läst 30 mars 2017. Denna artikel om en svensk läkare, apotekare eller annan person med koppling till ...
Misstankarna om forskningsfusk dök först upp hos Camilla Stoltenberg, syster till Jens Stoltenberg och divisionschef vid ... Jon Sudbø, född 3 maj 1961, är en norsk tandläkare, läkare och tidigare medicinsk forskare, som avslöjades för forskningsfusk ...
Han avslutade sitt liv med självmord efter att ha anklagats för forskningsfusk. Kammerer gjorde tidigt en serie experiment med ...
... som kan yttra sig i fall av misstänkt forskningsfusk. Detta sker på begäran från respektive universitet eller högskola. Före ...
Medicinsk etik Forskningsfusk ^ [a b c] CODEX - regler och riktlinjer för forskning, Vetenskapsrådet 2016-12-18 ^ God sed i ... samt undvikande av plagiat eller forskningsfusk. I vissa fall finns de forskningsetiska reglerna i tvingande lagstiftning, där ...
En utredning tillsatt av Pennsylvania State University visade att anklagelserna om forskningsfusk mot Mann var fullkomligt ...
... ärenden som rör forskningsfusk. Fakulteten väljer dekanus och prodekanus genom ett valförfarande, men befattningarna tillsätts ...
... en norsk cancerforskare som beslogs med omfattande forskningsfusk. År 2012 tilldelades Ekbom Svenska Läkaresällskapets ...
... s ledning som medverkade till att tysta ned det forskningsfusk som begicks av kirurgen Paolo Macchiarini. 2017: Life-kedjan. ...
... "ett forskningsfusk utan motstycke" (une fraude scientifique sans précédent). Som konsult åt Philip Morris anordnade Rylander ...
Gästprofessor vid Karolinska Institutet frias från misstanke om forskningsfusk, Karolinska Institutet, nyheter 2015-08-28 ^ ...
... har fällts för forskningsfusk, och lyckade resultat har avlösts av misslyckade upprepningar. Forskare vid Ryska ...
Bern menar att vaccinindustrin pumpar in enorma belopp i lobbying och styr forskare att genom forskningsfusk dra för industrin ...
... www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/klart-vilka-som-forstarker-expertgrupp-som-utreder-forskningsfusk/ ^ http://www.epn. ...
Gästprofessor vid Karolinska Institutet frias från misstanke om forskningsfusk, Karolinska Institutet, nyheter 2015-08-28 ^ ...
ISBN 91-7222-953-5 ^ Rektor slutar efter forskningsfusk, Dagens Nyheter Vetenskapsbloggen 2010-05-01 ^ Turbulens på ...
... åtgärda forskningsfusk. Det finns olika definitioner av forskningsfusk, som skiljer sig mellan att vara vida eller snäva, ... På svenska var forskningsfusk det begrepp som ursprungligen användes, och som dominerade till mitten av 1990-talet. Även efter ... Begreppet forskningsfusk har använts i parallell till engelskans research fraud, som var det vanliga begreppet vid denna tid ... Forskningsfusk kan omfatta sådant som fabricering av data, plagiering av data eller publikationer, ohederligt urval av data, ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...