Forskningsanslag Konferensavgifter Bokförsäljning SNS är icke-vinstinriktad. Forskning Möten med seminarier, utbildningar och ...
Historiskt har universitetsstatusen även inneburit rätt till statliga forskningsanslag. Sedan 1997 har dock alla universitet ...
1997 - HTU får sina första fasta forskningsanslag från regeringen. *2000 - Hälsohögskolan Väst i Vänersborg blir en del av HTU. ...
Astma- och Allergiförbundet beviljade 2012 forskningsanslag för ett projekt kring OBO, "Doftöverkänslighet och ospecifik ... "Beviljade forskningsanslag 2012, Astma- och Allergiförbundet - forskningsfonden". Astma- och Allergiförbundet. http://media. ... allergiforskning.se/2013/06/Beviljade_forskningsanslag_2012.pdf. Läst 8 september 2013. ...
Universitetet har provinsen Québecs största mängd forskningsanslag och den tredje största av alla Kanadas universitet. 2011 ...
a b] "Forskningsanslag - 12 forskningsprojekt får anslag 2016; Kristina Fant vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ska ... http://forskautandjurforsok.se/om-oss/vad-gor-forska-utan-djurforsok/forskningsanslag/. Läst 13 augusti 2016. ...
Anna-Greta och Holger Crafoords fond, kungörelse om forskningsanslag. Läst 2014-07-05. ^ Se t ex. Pris till de bästa medicinska ...
Hon tilldelades 2017 Cancerfondens utmärkelse "Årets cancerforskare" samt ett forskningsanslag på sex miljoner kronor över tre ...
Året därpå fick hon ett femårigt forskningsanslag av bland andra Riksbankens jubileumsfond. Hon återvände till USA där hon ...
... finansieras genom statsanslag, forskningsanslag, konsultuppdrag samt bidrag från stiftelser och fonder. Grimsö herrgård ...
Behovet av att visa faktiska och synliga resultat var nödvändigt för forskningsanslag med mera. Samtidigt byggdes det upp flera ...
... delvis genom externa forskningsanslag. Antalet verksamma på institutet har skiftat under åren. Utöver ett mindre kansli var år ...
... det vill säga rätt till forskningsanslag och rätt att utfärda doktorsexamen. Idag har alla svenska lärosäten forskningsanslag, ...
Det har långsiktiga forskningsanslag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse och från Familjen Erling Perssons stiftelse ...
Under sin tid på SSI uttryckte han 2005 oro för minskande kompetens och forskningsanslag inom strålskyddsområdet. Under sin tid ...
Tobias Priset: Tobiasstiftelsens pris och forskningsanslag med syfte att ge pristagare förutsättningar att bedriva högklassig ...
Finansiering för den tredje uppgiften saknas ofta, till skillnad från forskning (forskningsanslag) och utbildning (lärarlön med ...
Det har omkring 40 anställda och finansieras genom forskningsanslag, försäljning av egna publikationer och intäkter från ...
Storbritannien kommer att förlora forskningsanslag från EU, och förlora studenter och forskare via EU:s utbytesprogram, och ...
Varje år delas mellan 13 och 17 miljoner kronor i forskningsanslag och bidrag till informationsmaterial om diabetes ut. ...
2010 Wallenberg Scholars, ett forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse på 15 miljoner kronor under fem år. ...
... och finansiera behandlingen med forskningsanslag. Dock fanns det fortfarande ett tak som Socialstyrelsen hade satt som innebar ...
NIH delar även ut forskningsanslag till icke-amerikanska forskare, under förutsättning att forskningen inte går att utföra i ...
Han erhöll år 2012 Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin vilket medförde ett femårigt forskningsanslag om sammanlagt 10 ...
Han menade också att enbart en anmälan om fusk gjorde det omöjligt att få fortsatta forskningsanslag, vilket även bekräftades ...
Förbundet arbetar för studentinflytande över frågor såsom fördelningen av forskningsanslag, skapandet av rekreationsmöjligheter ...
Han ledde sedan själv som ordförande för Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser fördelningen av forskningsanslag inom ekonomi ...
... delar ut omkring 35 miljoner kronor till forskningsanslag varje år och belönar god medicinsk forskning ...
... hade forskningsanslag 1978-1982 och blev filosofie doktor 1983. Hon blev forskare på Tema kommunikation vid Linköpings ...