... studerade och tog sin akademiska examen i egyptologi och forntidshistoria vid Londons universitet. Efter sin examen ...
"Hundkungen" är ett sägenmotiv som förekommer i några av de äldsta källskrifterna till nordisk forntidshistoria. Enligt sägnen ...
Föreningen bildades redan på 1940-talet och har som uppgift att skapa intresse för vallens forntidshistoria. Wikimedia Commons ...
... beträffande vikingatiden anknytning till Täby forntidshistoria) (2. uppl. (rev. och utök.)). [Djursholm]: [Förf.]. Libris ...
Robiou ägnade sig tidigt åt studier i österländsk forntidshistoria, var grundlig kännare av egyptiska hieroglyfer och assyrisk ...
... i stor stil och efter modern kritisk metod bearbeta och i en syntes sammanfatta Greklands och Främre Orientens forntidshistoria ...