Namnet antyder att stilen uppfattades som en brytning med traditionell formuppfattning. Detsamma gäller för de katalanska, ...
Kännetecknande för hennes arbete är noggrann formuppfattning och säkert handlag med materialet. Hon finns representerad i ...