Överföring av sjukdomen brukar ske genom direkt kontakt, via luftburna salivdroppar eller fomiter. Bakterier adsorberas först ...