Folkmedicin är botemetoder och föreställningar om sjukdomstillstånd som inte grundar sig i den moderna skolmedicinen. I den ... http://runeberg.org/kulbild/1-4/0310.html ^ http://www.ne.se/s%C3%A4tta-bort?i_h_word=folkmedicin ^ Svenska Akademiens ordbok: ...
Även om ordet Muti egentligen betyder "träd", så har termen kommit att användas som benämning på folkmedicin som även ...
Nordisk folktro, Folkmedicin). ...
Tussilago har använts inom folkmedicin. Bladen användes för att göra en dekokt mot hosta, hästhovegräsvatten. Enligt Linné ( ...
ISBN 9189086376 (Sexologi, Livsmedelstillsatser, Folkmedicin). ...
Hon både utövade folkmedicin och trolldomskonster. Hon är känd för sina profetior. Hon var verksam i Romerike. Berte ...
... har också använts i folkmedicin. Exempelvis ansågs det i Småland att det var bra att smörja brännsår med tjäderfett. I ...
Migrän i Nordisk familjebok (första upplagan, 1886) (Folkmedicin). ...
Inom folkmedicin har den ansetts ha läkande egenskaper. ^ Vittad. (1843) , In: Monogr. Lycoperd. 2:176 ^ Christiaan Hendrik ...
Libris 389639 7 Folktro och trolldom, 5 Magisk folkmedicin. Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 195 ... Libris 389640 7 Folktro och trolldom, 5 Magisk folkmedicin. Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 195 ...
Enligt folkmedicin verkar preparat av pepparmynta lugnande för nervsystemet. Den sägs också vara bra mot kramptillstånd, ...
Inom folkmedicin och homeopatin bot mot huvudvärk och menstruationssmärta. Utpressad saft från alla blommans ovanjordiska ...
Enligt folkmedicin hjälper en dekokt på kungsljusblommor mot hosta. Dekokt av blommor har använts mot katarrer. Blad i dekokt ...
Traditionellt har resedaarter i äldre tider använts inom folkmedicin. Färgreseda innehåller huvudsakligen glukobarbarin, en ...
Som nunna lärde hon sig att läsa och använda folkmedicin. Under Stenka Razins uppror 1669 lämnade hon klostret, ledde en grupp ...
I svensk folkmedicin fanns förr några olika behandlingar för kikhosta. Ett botemedel ansågs vara mjölk från ett sto och den ...
Inom folkmedicin har cashewträdets bark använts för att behandla diarré. ^ cashewnöt i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 8 ...
Anklagelserna sträckte sig från folkmedicin till förtrollningar och onda besvärjelser. Fem män och deras familjer, med ortens ...
Enligt europeisk folkmedicin är omslag med oljeutdragen kumminolja effektivt mot blåmärken. Shenet / Kumminolja (Oljor). ...
Det är särskilt som slemlösande medel den används i dagens folkmedicin. Myskmalva kan förväxlas med rosenmalva, men den senare ...
inloggning kan krävas] (Sidor med källor som kräver inloggning, Folkmedicin, Spådom). ...
Inom svensk folkmedicin användes taklöken som medel mot vårtor och liktornar. ^ Thore-skägg i Johan Ernst Rietz, Svenskt ...
Traditionella utövare av ovetenskaplig folkmedicin kallas med en modern folkloristisk term, även för botare. Motsvarande finns ... ISBN 91-36-01654-3 (Folkmedicin, Historiska yrken, Nordisk folktro, De kloka). ... och bondesamhället som anlitades för att bota sjukdomar genom ovetenskaplig folkmedicin. Denna sed fanns kvar till långt in på ... Botare och folkmedicin', Människan och naturen / [vetenskapliga redaktörer: Börge Pettersson, Ingvar Svanberg, Håkan Tunón]. 1 ...
Hans uppteckningar omfattade folktro, folkmedicin, sägner, dialekter, levnadsförhållanden, och enskilda personers levnadsöden. ...
Inom folkmedicin och folktro används apotropeiska föremål som ellakors, vådastål och dyvelsträck. Material som silver och stål ...
Anledningen var att flera artemisarter i folkmedicin använts som bot vid olika kvinnosjukdomar. Artepitetet absinthium kommer ...
Huvudartikel: Folkmedicin i Sverige Gurkskivor lagda över ögat är välgörande för svullna ögonlock. Kan användas även mot påsar ...
I Nordiska museets folkminnessamling finns folkloristiskt material om till exempel folktro och folkmedicin. Nordiska museets ...
Även folkmedicin med dess sedvänjor och kloka gubbar och gummor hör till folktron. Tillsammans bildar dessa ett brett och ...