Hellström, Kerstin; Hanell Åsa (2000). Fobier. Stockholm: Prisma. sid. 178-179. Libris 7408691. ISBN 91-518-3641-6. ... Ordet glossofobi kommer från grekiskans glosso- (tunga) och -fobi (rädsla eller skräck). ... Talängslan är ursprungligen ett medicinskt tillstånd som går under samlingsbegreppet social fobi. ...
... eller cellskräck, är en irrationell rädsla, fobi, för att bli instängd. Personer med cellskräck har ofta problem ... Ordet klaustrofobi kommer av nylatinets claustrophobia, som härleds ur latinets claustrum "slutet rum" och fobi ur grekiskans ... Hellström, Kerstin; Hanell Åsa (2000). Fobier. Stockholm: Prisma. sid. 178-179. Libris 7408691. ISBN 91-518-3641-6 ^ Thomas, ... Lars (30 augusti 2011). "Tio alltför vanliga fobier". http://illvet.se. http://illvet.se/manniskan/tio-allt-for-vanliga-fobier ...
I vardagligt tal säger man enklast sprut-fobi. Det kan innebära att man måste genomföra kognitiv beteende-terapi för att ... "Lista på fobier!". http://sverigesradio.se. 13 maj 2010. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2024&artikel= ...
... (Pantofobi, av gr. pan, "allt", och fobos, "fruktan"), utgör en beteckning för den sjukliga rädslan för allt, en mer eller mindre oemotståndlig oro eller fruktan med växlande föremål; även det obetydligaste kan bli anledning till denna sjukliga rädsla, som ofta förekommer hos konstitutionellt nervösa personer. ...
Fobi (Agorafobi · Social fobi · Specifik fobi) · Generaliserat ångestsyndrom · Panikångest · Stress (Akut stressreaktion · ... Notera: överväg specifik fobi om undvikandet är begränsat till en enda eller några få specifika situationer eller social fobi ... Agorafobi eller kenofobi[1] (torgskräck, av grekiska agora, "torg", och fobos, "skräck") är en fobi för offentliga platser. Det ... C. Ångesten eller den fobiska rädslan kategoriseras inte bättre av en annan psykisk störning till exempel social fobi (det vill ...
Dette er en fobi som vanligvis blir sett på som en overtroelse. ...
Hellström, Kerstin; Hanell Åsa (2000). Fobier. Stockholm: Prisma. sid. 178-179. Libris 7408691. ISBN 91-518-3641-6 ^ http://www ...
Ordet Glossofobi kommer från grekiskans glosso- (tunga) och -fobi (rädsla eller skräck). Mellan 50-70% uppger att de känner en ... Talängslan är ursprungligen ett medicinskt tillstånd som går under samlingsbegreppet social fobi. När människan känner sig ... Hellström, Kerstin; Hanell Åsa (2000). Fobier. Stockholm: Prisma. sid. 178-179. Libris 7408691. ISBN 91-518-3641-6 ^ Sverige, ...
Hennes största fobi är insekter. Hon följde med Ash till slutet av originalserien då hon fick tillbaka sin cykel av syster Joy. ...
... (grekiska chromos, färg och fobi, rädsla för) betyder rädsla för färg eller färger. Termen existerar inte som formell ...
... är en fobi för nya saker eller upplevelser. Den kan även kallas kainotofobi. Inom psykologin definieras neofobi som den ...
... social fobi, Tourettes syndrom, personlighetsstörningar, epilepsi och fobier. Barn med McDD riskerar en psykotisk utveckling i ... Ovanliga fobier (situationer eller föremål). Panikattacker eller överväldigad primitiv rädsla (dissociation). Snabb tankegång. ...
Fobi för döden kallas thanatofobi. ...
Namnet på fobi för blod är Hemofobi. Se även slakt, halal, kosher, blodsband och blodskam. ...
... det vill säga fobi. Begreppet myntades 2005 från de grekiska orden τρύπα (trýpa) "hål" och φόβος (phóbos) "skräck" och är än så ... www.metro.se/nyheter/klas-27-har-fobi-for-hal-fruktansvart-ackligt/EVHoib!B8ch2vqhDP9Yc/. Läst 20 oktober 2015. ^ [a b] Abbasi ... Sara Persson (8 september 2015). "11 bilder som ger dig rysningar - om du också har fobi för hål". http://veckorevyn.com/ ... Linnea Carlén (2 september 2015). "Klas, 27, har fobi för hål: "Fruktansvärt äckligt"". http:// ...
Oftast ter sig detta i extrem utseendefixering, och ibland till följd av det social fobi. En av ca 100 utvecklar sjukdomen ... Socialt undvikande och isolering, social fobi, inte lämna hemmet. Undviker situationer där defekten kan upptäckas/ses av andra ...
Han har en fruktansvärd fobi för bakterier och sjukdomar. Det yngsta barnet, Biba Kosmički, studerar på olika högskolor. Markos ...
... är en så kallad specifik fobi, det vill säga en som riktar sig mot enkla panikutlösare. Vanliga specifika fobier är ... fobi för spindlar, hissar eller hundar. Denna hundrelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att ...
... är detta en variant av social fobi. I Taiwan finns en störning som kallas "pa-leng" (fringofobi), som innebär en sjuklig rädsla ...
Till exempel är det vanligt att de med en fobi föreställer sig hur de kommer dö av det fobiska objektet.[1] Detta medför en ... Exempelvis kan en fobi förklaras genom att fobikern undviker föremålet för rädsla, vilket på kort sikt minskar ångest, men ... Även symtom vid social fobi kan lindras. Det finns också ett visst stöd för att internetbehandling kan fungera för vuxna som ... Respondent inlärning ses som förklaring till varför fobier uppstår där stimulit av det fobiska objektet väcker en respondent ...
skotos, "mörker", fobi, "rädsla") och nyktofobi, betecknar en överdriven och irrationell rädsla för mörka utrymmen, trots att ... ISBN 91-518-3641-6 ^ Thomas, Lars (30 augusti 2011). "Tio alltför vanliga fobier". http://illvet.se. http://illvet.se/manniskan ... allt-for-vanliga-fobier. Läst 26 augusti 2018. ^ Victorzon, Andreas (12 november 2009). "Vicki får panikångest - av grönsaker ... http://runeberg.org/medterm/0397.html ^ Hellström, Kerstin; Hanell Åsa (2000). Fobier. Stockholm: Prisma. sid. 178-179. Libris ...
... är en abnorm rädsla, fobi, för vatten, vanligen för djupt vatten eller för att simma. ^ Hellström, Kerstin; Hanell ... Åsa (2000). Fobier. Stockholm: Prisma. sid. 178-179. Libris 7408691. ISBN 91-518-3641-6 ^ Svärdkrona, Zendry (8 september 2006 ... "Lista på fobier!". http://sverigesradio.se. 13 maj 2010. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2024&artikel= ...
... är en irrationell rädsla, fobi, för blod. Ordet är sammansatt av grekiskans hemo som betyder blod och fobi som kommer ... Hellström, Kerstin; Hanell Åsa (2000). Fobier. Stockholm: Prisma. sid. 178-179. Libris 7408691. ISBN 91-518-3641-6 ^ Svärdkrona ... "Lista på fobier!". http://sverigesradio.se. 13 maj 2010. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2024&artikel= ...
... även yttra sig i fobier. Dessa fobier kan vara mot till exempel tjocka, långa eller korta människor. Den här artikeln är helt ...
"Lista på fobier!". http://sverigesradio.se. 13 maj 2010. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2024&artikel= ...
Takter har även berättat om att han haft problem med sociala fobier, prestationsångest och skuldkänslor. Han har även tagit ... "Fruktansvärt stora fobier..."" (på sv). Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/sportbladet/trav365/a/wE9Qld/fruktansvart-stora ... fobier. Läst 1 november 2018. ^ "Toppkusken Johnny Takter tar timeout - berättar i öppet brev" (på sv-SE). https://www. ...
Thomas, Lars (12 maj 2010). "Tio ovanliga fobier". http://illvet.se. http://illvet.se/manniskan/tio-ovanliga-fobier. Läst 26 ... Numerologi Skrock ^ Carling, Maria (24 januari 2013). "Tio vanliga och tio ovanliga fobier". http://www.svd.se. http://www.svd. ... se/nyheter/idagsidan/psykologi/vanliga-och-ovanliga-fobier_7855728.svd. Läst 31 maj 2013. ^ ...
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/vanliga-och-ovanliga-fobier_7855728.svd. Läst 31 maj 2013. ^ "Lista på fobier!". ... Carling, Maria (24 januari 2013). "Tio vanliga och tio ovanliga fobier". http://www.svd.se. ...
William, 9 år, tvångssyndrom och fobier för vatten, mörker, bilar, dammsugare och damm. Guillermo, 9 år, blind, men är i denna ...
... är detta en variant av social fobi. ...