Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Vätefluorid är den syra som bildar fluorider. Eftersom den är såpass hälsofarlig så tillverkas den oftast på plats genom att ...
Fluorider, ofta som kalciumfluorid, hittas naturligt i låg koncentration i dricksvatten och viss föda. Det förekommer även i ...
Fluorider är föreningar med fluor och en positivt laddad partikel. Dessa förekommer oftast som kristallina, joniska salter. ... Således bildar fluorider av alkalimetaller basiska lösningar. Till exempel, en enmolarig (1 mol/dm3) lösning av natriumfluorid ...
Osteofluoros är en benmassesjukdom som orsakas av överintag av fluorider. Den upptäcktes först hos personer som arbetade med ...
... är ett starkt oxidationsmedel och kan angripa metaller och bilda fluorider. n N O F + M → M F n + n N O {\ ...
... er eller halogenider är ett sammanfattande namn på fluorider, klorider, bromider, jodider och astatider. Halider är mycket ...
... ämnen men kan reagera med fluor och bilda instabila fluorider. ...
Till 1891 var Moissan sysselsatt med undersökningar av fluor och fluorider och leddes sedan genom ett arbete över ...
Fosforsyrans salter Fluorider - Fluorvätesyrans salter Citrater - Citronsyrans salter Acetater - Ättiksyrans salter Borater - ...
I de flesta fall blir restprodukten ett vattenlösligt salt, men när man etsar glas med ren fluorvätesyra bildas fluorider som ...
... är fluorider, detta eftersom fluor är mer elektronnegativ än syre, ett exempel är syredifluorid, OF2. Oxider skapas ofta genom ...
... ernas salt är: Fluorider (av fluor) Klorider (av klor) Bromider (av brom) Jodider (av jod) Några distinkta egenskaper ...
Exempel på kemiska föreningar som inte kallas oxider fastän syre ingår är fluorider, detta eftersom fluor är mer ...