Huvudartikel: Fluorescens. Många material fluorescerar när de utsätts för ultraviolett strålning. Det innebär att ljuset vid ...
Fluorescens. Gul vid låg temperatur[2]. Streckfärg. Vit till brunaktig. Specifik vikt. 6,98-7,1. ...
Fluorescens. Ingen. Streckfärg. Vit. Densitet. 2,35-2,60. Referenser. [1]. Föremål av obsidian, Museo de Arte Popular, Mexico ...
Fluorescens. Fluorescerande. Streckfärg. Vit. Specifik vikt. 4,6-4,7. Smältpunkt. omkring 2 550 ⁰C (beroende på halt av Hf, Th ...
... fluorescens= ,streckfärg= ,specifik vikt= ,densitet= ,smältpunkt= ,smältbarhet= ,radioaktivitet= ,diagnos= ,löslighet= , ...
Fluorescens. Fluoescerande röd på både kort och lång UV. Streckfärg. Vit. Specifik vikt. 3,77-3,81. ...
Fluorescens. Fluorescerande, kort UV=mörkt körsbärsröd. Streckfärg. Vit. Specifik vikt. 2,25-2,28. ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
... uppvisar fluorescens. Eskulin i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1907). ...
Många europiumföreningar uppvisar fluorescens.. Europium är ett sällsynt grundämne med begränsad användning. En av ...
Beläggning av insidan i lysämneslampor och lysrör för att ge färgen vitt eller andra färger (fluorescens) ... Säkerhetsstämplar på sedlar och värdepapper (fluorescens). *Skyltar i mörka utrymmen som ska synas vid strömavbrott ( ... Ljusfenomenen beror på fluorescens (omedelbar ljusemission vid belysning med kortvågig strålning), fosforescens (tidsfördröjd ...
Huvudartikel: Fluorescens Materials förmåga att absorbera strålning med vissa våglängder och sedan emittera ljus med annan ... Fosforescens och fluorescens benämns ofta fotoluminiscens. Materials förmåga att lysa vid svag uppvärmning, men inte vid ... Bilder & media Wikimedia Commons har media som rör Fluorescens. Bilder & media Wikimedia Commons har media som rör Fosforescens ... Tsvets fluoroskop kan användas för att undersöka materials fluorescens. Material med stor fluorescensverkan är kininsulfat och ...
"Laboration MS4: Elektronisk Spektroskopi: Absorption och Fluorescens. KTH-Kemi. Arkiverad från originalet den 1 november 2012. ... "Laboration MS4: Elektronisk Spektroskopi: Absorption och Fluorescens". ...
Det skall inte förväxlas med fluorescens, fosforescens eller ljusbrytning. Nittio procent av djuphavsorganismerna uppskattas ...
Den har en violett fluorescens, som gav den dess namn. Den tillverkas artificiellt, även om den finns naturligt i högkokande ...
Arten Pseudomonas fluorescens är en av de vanligaste självlysande bakterierna.. *Varbakterien Pseudomonas aeruginosa (pyocyanea ...
Almira Ramanavičienė (2003). "Anti-bacterial Effect of Caffeine on Escherichia coli and Pseudomonas fluorescens". Acta medica ...
Användning av fluorescens ledde till bättre upplösning, snabbare analyser och ökad säkerhet. De första fluorescensproberna kom ... De första in situ-hybridiseringsförsöken som genomfördes på 1960-talet använde inte fluorescens utan proberna var radioaktivt ...
Ett positivt GAL-DH test har en fluorescens som motsvarar över 2 mM galaktos. Över 150 mutationer som kan orsaka GALT-brist har ... vars fluorescens detekteras i ultraviolett ljus. En aktivitet på mindre än 15% anses vara lågt nog för att fortsätta med ett ...
År 1896 upptäckte Becquerel radioaktiviteten av en slump, när han undersökte fluorescens hos uransalter. På uppmuntran av sin ...
Blandas en mättad lösning med lika volym ammoniak erhåller vätskan en svag, blåaktig fluorescens. Genom tillsats av järnklorid ...
Lösningar visar i närvaro av alkali en praktfull fluorescens, som försvinner vid tillsats av syra. Det finns två mycket ...
Fenomenen fluorescens och fosforescens bygger på denna princip. En lite mer komplicerad variant (stimulerad emission) ger ...
Ultraviolett ljus framkallar en smal röd fluorescens i några kromhaltiga mineral. Denna fluorescens ligger nära området 680-690 ...
... är serienumret tryckt med ultraviolett fluorescens. Sedeln blev 2003 uppgraderad med bred säkerhetstråd och små gula cirklar. ...
Kinetikens grundläggande idéer är allmängiltiga och kan tillämpas på proteinveckning, fluorescens och adsorption såväl som på ...
... som avläses genom fluorescens. ^ [a b] J., Madou, Marc (2007-01-01). Fundamentals of microfabrication : the science of ...
Under UV-ljus ger viss krokoit en mörkbrun fluorescens. Krokoit förekommer med väl utbildade monoklina prismatiska till ...
Hans viktigaste upptäckt på detta område är fluorescensen hos gaser, särskilt av natrium, kalium, jod och kvicksilver (1905). ... förmåga att uppväcka fluorescens hos natriumånga och andra gaser. Från 1916 arbetade han också med kondensation och reflexion ...