Flavoner är gula färgämnen och förekommer rikligt i våra växter samt i äggulan. Flavon ingår till stor del i riboflavin eller ... Enligt IUPAC-nomenklatur kan de klassificeras som: flavonoider, flavoner, derivat av flavon, 2-fenylkromen-4-on (2-fenyl-1,4- ...
... är föreningar som innehåller kondenserade flavoner och eventuellt socker. Gallotanniner kallas också för lösliga garvämnen ...