Flaviner (från latin flavus, gul)) är ett samlingsnamn för en grupp organiska föreningar baserade på pteridin, utgående från ...
Pteriner och flaviner är klasser av substituerade pteridiner som har viktig biologisk aktivitet. Pteridin, är en prekursor i ...
År 1937 erhöll han Nobelpriset i kemi "för sina undersökningar av karotenider, flaviner och vitaminerna A och B2". Han delade ...
Warburg arbetade med att koppla samman nikotinamid med hydridövergångar, upptäckten av flaviner öppnade dörrar för många ...
... flaviner, vitamin A och B2 och 1938 till Richard Kuhn för hans forskning på karotenoider och vitaminer. ^ Svenska Akademiens ...
Flaviner. *B-vitaminer. *Livsmedelsfärgämnen. Dolda kategorier: *Artiklar som behöver fler källor 2015-05 ...
Flaviner. Dolda kategorier: *Artiklar med döda externa länkar 2017-07. *Alla artiklar med döda externa länkar ...