Fisksjukdomar i kustvatten. Naturvårdsverket. 28-30. ^ Anders, K., Yoshimizu, M. 1994. Role of viruses in the induction of skin ... Available at http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Fisk/Sjukdomar-hos-fisk/Lymfosarcom-hos-gadda-Esox-lucius/ Accessed 2014-06-25. ^ ...
Hofer redigerade under många år Allgemeine Fischerei-Zeitung och utgav en mycket anlitad handbok i fisksjukdomar. ^ [a b] ...
... www.sva.se/djurhalsa/fisk/sjukdomar-hos-fisk/vibrio-vulnificus-infektioner-fisk. Läst 4 april 2017. ^ Livsmedelsverket (2017 ...
Problemen med fiskdöd och fisksjukdomar som stora sår finns inte bara i Östersjön. Problemen finns i Danmark vid den jylländska ...