Alboránsjön innehåller även viktiga kommersiella fiskerier, inkluderande sardiner och svärdfisk. År 2003 uttryckte World ...
Förutom nämnda vetenskapliga arbeten utgav Widegren flera uppsatser och berättelser rörande Sveriges fiskerier i ... under sin studietid fick Widegren av Lantbruksakademien i uppdrag att utföra undersökningar av landets fiskfauna och fiskerier ...
Lantbruksstyrelsen, 204 Undersökningar rörande Sveriges fiskerier, fiskar och fiskevatten; 2. Stockholm: Lantbruksstyrelsen. ...
MSC:s miljöstandard är vetenskapligt baserad och är den standard som alla fiskerier måste uppfylla för att bli certifierade. De ...
Goode blev 1874 avdelningschef vid USA:s fiskerier och 1887 chef för fiskeriadministrationen. År 1888 blev han direktör för US ... Han bidrog till stor del till utvecklingen av Nordamerikas fiskerier. Bland Goodes skrifter märks The Fisheries of the US (1884 ...
4. Det arbeidende Norge: Akerbruk, skogsdrift, skipsfart, hvalfangst, fiskerier, hjemmeindustri, storindustri. 5. Det ...
Åren 1869-70 publicerade han samlingen Handlingar och förordningar angående Finlands fiskerier (fem häften; senare tillkom ett ...
Öarna har strategiskt och ekonomiskt värde, i termer av fiskerier och mineraltillgångar av pyrit, svavel och diverse malm med ...
Våre fiskerier i mellomkrigstida (1946) Historisk Tidsskrift 4/1991 (Temanummer om nordnorsk historie) Giskeødegård, Nesvik: ...
Hans Afhandling om de norske fiskerier og beretninger om reiser i aarene 1795-1802 for at studere fiskeriforhold m.m. utkom i ...
... inom Kriegsmarine SäkerhetsförbandSkydd och bevakning av floder och flodmynningar Skydd och bevakning av fiskerier ...
Meddelanden rörande Sveriges fiskerier (1883-86) samt en översikt över Sveriges fiske i katalogen till fiskeriutställningen i ...
Fiskerier och vildlivsofficerare från Queensland, Australien, har undersökt dödsorsaken av mer än 50 havsabborrar, mellan 2008 ...