Mindre ledmanipulation, avser lås mot fingerled och tåleder. Ryggradslås, avser lås mot ryggraden, vanligtvis applicerat på ...