Vid samma tidpunkt uppdagades att hans doktorsexamen i filosofi från universitetet LSE var plagierad. Al-Saadi Gaddafi har ... står för en tonande dental frikativa (som i engelskans the). Då det sistnämnda ljudet dessutom är långt dubbeltecknas ...
Följande år kunde sju professurer inrättas; anatomi, zoologi, teknik, historia, juridik, logisk och mental filosofi, samt ... Sydney Dental Hospital Campus) East Asian Collection (I Fisher Research Library, Camperdown Campus) Engineering Library (PNR- ...
kand i filosofi 1963 T. S. Eliot, vinnare av Nobelpriset i litteratur Bill Gates, grundare av Microsoft, tog dock ingen examen ... Harvard School of Dental Medicine och Harvard School of Public Health ligger i Longwood Medical Area. Åtta amerikanska ...
Juris doktor). Detta utökades dock senare till att hos de europeiska universiten även omfatta filosofi, vilket under medeltiden ... eller Doctor of Dental Surgery (D.D.S.). Dessa är inte disputerade forskare, utan motsvarar oftast 4 års läkarutbildning, ...
Harvard School of Dental Medicine och Harvard School of Public Health ligger i Longwood Medical Area.[16] Åtta amerikanska ... kand i filosofi 1963. *T.S. Eliot, vinnare av Nobelpriset i litteratur ...