Det får även innehålla ferrocyanider som klumpförebyggande medel. Vanligt bordssalt väger runt 1 300 kg/m³, det vill säga ...
Trots att de innehåller mycket av den giftiga cyanidgruppen är ferrocyanider och ferricyanider mycket mindre giftiga eftersom ...
Det får även innehålla ferrocyanider som klumpförebyggande medel. Skrymdensiteten för vanligt bordssalt är runt 1 300 kg/m³, ...