Feromoner och olfaktionen[redigera , redigera wikitext]. Många djur har två separata luktorgan, ett av dessa det vomeronasala ... organet (Jacobsons organ) är specialiserat för att registrera feromoner, ett slags luktburna könshormoner. Ormar registrerar ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Arbetarna styrs av feromoner från drottningen. Larverna livnär sig på proteinrik föda, såsom andra insekter. De fullvuxna ...
Eftersom feromoner är uppbyggda av kemiska substanser har de också olika egenskaper. Beroende på vad för feromon som sänds ut ... Dessutom är feromoner långsamt verkande, det tar tid innan mottagarorganismen kan ta del av den avsedda informationen, och som ... Fördelen med feromoner är att systemet ger organismen förmåga att känna av andra organismers känslotillstånd - om de är ... Feromoner är ämnen som tillverkas i kroppen och som organismer sprider för att påverka andra individers beteenden. ...
"Maj: Adolf Butenandt - anfader till forskningen om feromoner". Maj: Adolf Butenandt - anfader till forskningen om feromoner. ... Butenandt var även först med att forska inom det område som senare skulle kallas för feromoner. Hans forskargrupp lyckades ...
Det antas att feromoner spelar en viktig roll. Gruppens revir är med 0,7 till 6 hektar jämförelsevis litet. För att kommunicera ...
Honorna lockar till sig hanarna med hjälp av feromoner. En del arter hotas i det vilda av habitatförstörelse. På grund av sin ...
Med feromoner visas att en individ är redo att para sig. Flera arter avgränsar sina territorier med urin, avföring eller ...
Spindeln har körtlar på bakkroppen som utsöndrar feromoner som motsvarar nattfjärilarnas. Fjärilshannarna lockas till spindeln ...
Honan utsöndrar feromoner för att hanen ska kunna lokalisera henne i tarmen.[5] Hanen använder sin böjda bakdel för att kunna ...
I samband med parningen förmodas de även kommunicera med hjälp av feromoner. Leken sker vanligen under hösten, då båda könen ...
... samlar doftämnen från orkidéer för att tillverka sina feromoner, som man antar de använder för att locka till sig honor för ... även få material till sina feromoner från ruttnade trä och kåda. Båda könen hämtar nektar från växter som Senna mexicana i ...
Feromoner är inte heller visat att det finns hos högre däggdjur som människor. ... vilket då sägs beror på feromoner. Det finns inte stöd för att det verkligen sker någon synkronisering av menstruationen för ...
Hanarna flyger lågt och pausar ofta för att avsätta feromoner på gräs i terrängen.[8] ...
De kemiska alarmsignaler som bin skickar ut i luften (alarmferomoner) blir svårare att detektera. ...
Hos däggdjur används organet främst för att fånga upp feromoner från individer av samma art. Det fungerar som en typ av kemiskt ...
Annars lockas hanen till honan genom att hon sänder ut speciella doftämnen, så kallade feromoner. Parningen sker oftast ...
Istället reagerar varje myra på stimuli, så som feromoner från larver, andra myror, inkräktare och mat. I sin tur lämnar myran ...
Feromoner och olfaktionenRedigera. Många djur har två separata luktorgan, ett av dessa det vomeronasala organet (Jacobsons ... organ) är specialiserat för att registrera feromoner, ett slags luktburna könshormoner. Ormar registrerar lukt genom att sticka ...
Honan lockar till sig hanen genom speciella doftämnen, feromoner. Efter parningen läggs äggen i grupper på undersidan av stenar ...
... en använder också feromoner för kommunikation mellan vuxna individer. De utsöndras av båda könen med urinen och ...
När hon är redo att lägga ägg, släpper hon feromoner i vattnet för att signalera sin tillgänglighet för hanarna. Hanarna i ...
... kommunicerar i hög grad med varandra genom så kallade feromoner, doftämnen, som bland annat styr sammanhållningen inom ... De kolonibildande myrorna känner med hjälp av både feromoner och lukt igen medlemmarna av samma samhälle eller "myrnation", ...
Om man lyckas döda en kan man ta dess feromoner. De gör att andra antlions tror att bäraren är en av dem och därför anfaller de ...
Hos många djur regleras aggressioner av feromoner och av luktsinnet. Hypotalamus och den grå hjärnsubstansen i mellanhjärnan är ...
De myror som går längst fram lägger ut ett spår av feromoner, eller doftämnen, som sedan de bakomvarande myrorna följer. ...
De store hunnene sitter mest i ro og sender ut feromoner, som de aktive hannene kan merke på lang avstand. ...