Fenylpropanolamin är ett i övrigt lagligt ämne som förekommer allmänt i medicinska produkter och det finns därför en risk för " ... Han gjorde det även troligt att han fått i sig fenylpropanolamin vid intag av medicinen Rinexin mot allergi och slapp därför ... Thorén testades under 1988 positiv för doping med det efedrinliknande ämnet fenylpropanolamin, som ökar frisättningen av ...
R01BA01 Fenylpropanolamin R01BA02 Pseudoefedrin R01BA03 Fenylefrin R01BA51 Fenylpropanolamin, kombinationer R01BA52 ...
Metamfetamin Fenetylamin Efedrin Pseudoefedrin Fenylpropanolamin Andra centralstimulerande fenyl-etylaminoketoner (Droger med ...
... (varunamn Rinexin av Recip) är ett läkemedel som fungerar genom att dra samman blodkärlen i nässlemhinnan för ... Fenylpropanolamin interagerar med koffein och ökar sannolikt dess effekt. Kombinationen bör tas med försiktighet då fall av ...