När en miljö eller ett fenomen antagits som världsarv skall det vara en angelägenhet för hela mänskligheten, enligt Unesco. ... är otillgängliga för människan varför det finns få studier och säkra observationer kring många aspekter av artens ekologi. Den ...
Kandidatxamen i toxikologi täcker kemisk sammansättning av gifter och deras effekter på biokemi, fysiologi och ekologi. Efter ... Vissa visar ett fenomen som kallas tillräcklig utmaning - en liten exponering producerar djur som "växer snabbare, har bättre ... Miljö. *Individuella egenskaper. Evidensbaserad toxikologi[redigera , redigera wikitext]. Disciplinen evidensbaserad toxikologi ... Ekologi · Epidemiologi · Epigenetik · Evolution · Farmakologi · Fylogeni · Fysiologi · Färskvattenbiologi · Genetik · Genomik ...
Fenomen som häxringar eller det nattliga gröna skenet från mycelet hos Armillaria har bidragit till den olycksbådande bild av ... Svampkomponenten får organisk näring (sockeralkoholer) från algkomponenten, medan denna får en skyddad miljö och lämplig ...
Kampen för kvinnornas rättigheter var inte något isolerat västerländskt fenomen. Religionsgrundarna Báb (bábí-tron från 1844) ... som sammanfattade sina tankar om kopplingen mellan ekologi, fred och kvinnors rättigheter i boken Väckarklocka, som utkom 1941 ... feminister som i likhet med Elin Wägner och Rosa Mayreder krävde ett annorlunda och bättre samhälle med fred och bättre miljö ...
Ingemar Hjorth (2003). Ekologi - för miljöns skull. Liber förlag AB, Stockholm. ISBN 91-47-05104-3 Holloway, G.; Gilbert, F.; ... Mertens mimikry eller Emsleys behandlar ett så pass ovanligt fenomen som att en dödligt giftig art efterliknar en mindre farlig ... Av naturliga skäl återfinns arten med den skyddande likheten i samma miljö som värddjuret. Mimikry innebär inte kamouflage, som ... Bates hade uppmärksammat också detta fenomen, men kunde inte se någon förklaring till det. Det gjorde däremot den tyske ...
Ett tyskt fenomen är Perry Rhodan som är en serie i bokform där det ges ut en kortroman varje vecka. Serien är världens största ... Science fiction är en genre inom litteratur och film där bärande element i intrig eller miljö har inslag grundade på ... antropologi och ekologi.Termen mjuk science fiction började användas i slutet av 1970-talet. Kända författare Ursula K Le Guin ...
Mertens mimikry eller Emsleys[10] behandlar ett så pass ovanligt fenomen som att en dödligt giftig art efterliknar en mindre ... Ingemar Hjorth (2003). Ekologi - för miljöns skull. Liber förlag AB, Stockholm. ISBN 91-47-05104-3. ... Av naturliga skäl återfinns arten med den skyddande likheten i samma miljö som värddjuret.[2] ... Bates hade uppmärksammat också detta fenomen, men kunde inte se någon förklaring till det. Det gjorde däremot den tyske ...
Miljö. Ekologi · Ekosystem · Vildmark · Skogsbrand. Liv. Uppkomst (abiogenesis) · Evolution · Hierarki · Biologi (astrobiologi) ... Denna "vandring" från ordning till oordning kan ses som ett rent statistiskt fenomen och är inte skönjbar på atomernas nivå, ... är en fundamental egenskap eller om den kan härledas ur andra fysikaliska fenomen[5]. Ett typiskt argument tar sin utgångspunkt ...
Miljö. Ekologi · Ekosystem · Vildmark · Skogsbrand. Liv. Uppkomst (abiogenesis) · Evolution · Hierarki · Biologi (astrobiologi) ... Andra fenomen. Dugg-regn. Regn. Snö-fall. Regn-skur. Snö-by. Korn-snö. Snö-hagel. Is-hagel. Is-korn. Små-hagel. Is-nålar. Virga ... deras varierande färger och olika optiska fenomen som de frambringar. Otto von Guericke lade fram tanken att moln bestod av små ...
När en miljö eller ett fenomen antagits som världsarv skall det vara en angelägenhet för hela mänskligheten, enligt Unesco. ... är otillgängliga för människan varför det finns få studier och säkra observationer kring många aspekter av artens ekologi. Den ... De flesta arterna är stannfåglar och bor i samma miljö hela året, men den nordamerikanska rödbröstade nötväckan flyttar till ...
Viktiga begrepp och fenomen[redigera , redigera wikitext]. Mikroevolution och makroevolution[redigera , redigera wikitext]. ... Det naturliga urvalet kan delas in i "Ekologiskt urval" som handlar om hur väl organismen klarar att överleva i sin miljö och " ... Ekologi · Epidemiologi · Epigenetik · Evolution · Farmakologi · Fylogeni · Fysiologi · Färskvattenbiologi · Genetik · Genomik · ... Skolan använder begreppet environment of evolutionary adaptedness vilket avser den miljö där ett visst beteende utvecklades.[9] ...
Ett tyskt fenomen är Perry Rhodan som är en serie i bokform där det ges ut en kortroman varje vecka. Serien är världens största ... Science fiction är en genre inom litteratur och film där bärande element i intrig eller miljö har inslag grundade på ... antropologi och ekologi.Termen mjuk science fiction började användas i slutet av 1970-talet. ...
Kampen för kvinnornas rättigheter var inte något isolerat västerländskt fenomen. Religionsgrundarna Báb (bábí-tron från 1844) ... som sammanfattade sina tankar om kopplingen mellan ekologi, fred och kvinnors rättigheter i boken Väckarklocka, som utkom 1941 ... feminister som i likhet med Elin Wägner och Rosa Mayreder krävde ett annorlunda och bättre samhälle med fred och bättre miljö ...