Fenetylaminer är en stor grupp av ämnen som liknar fenetylamin, varav en del förekommer naturligt i såväl centrala- som ... I gruppen fenetylaminer ingår också ett antal centralstimulerande och hallucinogena narkotiska preparat, som amfetamin, ...
... hör till gruppen fenetylaminer och amfetaminmolekylen är en substituerad fenetylamin. Det finns två Isomerer av ...
BDF tillhör gruppen fenetylaminer som även innehåller bland annat amfetamin, MDMA och DOB (4-brom-2,5-dimetoxiamfetamin). Den ...
... är en signalsubstans som förekommer i nervsystemet av olika ryggradslösa djur men även i några växter, till exempel citron[1]. Hos däggdjur kan oktopamin mobilisera frisättningen av fett från adipocyter (fettceller), vilket har lett till att det marknadsförs på internet som ett viktminskningspreparat. Frisläppt fett kan dock snabbt tas upp av andra celler, det finns inga bevis för att oktopamin underlättar viktminskning. Oktopamin kan också öka blodtrycket, speciellt när det kombineras med andra stimulantia, som i vissa viktminskningspreparat. .mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output ...