... vilket bland annat ledde till fenacetin. 1948 konstaterades det att acetanilidens farmaceutiska verkan berodde på att det ...
... kombinationer N02BE53 Fenacetin, kombinationer N02BE54 Bucetin, kombinationer exkl neuroleptika N02BE71 Paracetamol, ... kombinationer inkl psykoleptika N02BE73 Fenacetin, kombinationer med psykofarmaka N02BE74 Bucetin, kombinationer med ... i kombination med neuroleptika N02BB74 Propyfenazon i kombination med neuroleptika N02BE01 Paracetamol N02BE03 Fenacetin ...
... är ett organiskt preparat, som bildar färglösa kristallblad eller vitt kristallinskt pulver utan lukt och smak. Det ...
N02BE03 Fenacetin. N02BE04 Bucetin. N02BE05 Propacetamol. N02BE51 Paracetamol, kombinationer. N02BE53 Fenacetin, kombinationer ... N02BE73 Fenacetin, kombinationer med psykofarmaka. N02BE74 Bucetin, kombinationer med psykofarmaka. N02BG Övriga analgetika och ...
Denna kategori är avsedd för artiklar om de enskilda läkemedlen och hur de fungerar. Andra läkmedelsrelaterade artiklar hör till Kategori:Farmaci (eller dess andra underkategorier). ...