Den termiska expansionen för fasta kroppar beror bland annat på kristallstruktur och bindningsförhållanden, och kan variera ...
När de fasta mandaten fördelats mellan partierna inom varje valkrets summeras antalet fasta mandat från alla valkretsar för ... Valkretsar och fasta valkretsmandat[redigera , redigera wikitext]. Vid riksdagsval är landet indelat i 29 valkretsar. I regel ... De fasta valkretsmandaten fördelas på grundval av de röster som partierna fått i respektive valkrets. Vid fördelningen används ... Av de 349 mandaten är 310 fasta mandat och 39 utjämningsmandat. Senast den 30 april valåret ska Valmyndigheten ha beslutat hur ...
Förgiftning med fasta och flytande ämnen[redigera , redigera wikitext]. Förgiftning med fasta och flytande ämnen är den ...
Valkretsar och fasta mandat[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Valkretsar vid val till Europaparlamentet. ... Eftersom inga utjämningsmandat existerar tillämpas således ett valsystem med uteslutande fasta mandat. ...
Klass 4: Brandfarliga fasta ämnen[redigera , redigera wikitext]. *4.1 Brandfarligt fast ämne ...
Fasta konstverk[redigera , redigera wikitext]. Skulpturerna Nimis (1980) och Arx (1991) skapade många bekymmer för konstnären ...
Fasta utställningar[redigera , redigera wikitext]. ÖGA mot ÖGA[redigera , redigera wikitext]. En utställning där man kommer ...
Det fasta telefonnätet[redigera , redigera wikitext]. Telefontornet i Stockholm omkring 1890 som spred blanktrådsledningarna ut ...
Fasta[redigera , redigera wikitext]. Bahá'íer fastar årets sista månad, Upphöjdhet, från 2 mars till 20 mars. Troende mellan 15 ... Det är tillåtet att fasta utöver den föreskrivna 19-dagarsmånaden. Skvaller och ryktesspridning[redigera , redigera wikitext]. ... och 70 år ska fasta mellan soluppgången och solnedgången i 19 dygn. I länder som ligger långt norrut bestämmer Nationella ...
Fasta Finland[redigera , redigera wikitext]. Barnbidragets belopp i Fasta Finland är år 2017 94,88 euro per månad för det ... Barnbidragen på Åland betalas liksom i Fasta Finland av Folkpensionsanstalten, men finansieras av Landskapsregeringen. 2017 var ...
Fasta signaler[redigera , redigera wikitext]. De fasta signalerna utgörs idag av ljussignaler men förr fanns även semaforer[3] ... Den fasta signalen introducerades för att öka visibiliteten. På natten fanns behov av ljussignaler. Tidigt utvecklades ...
Fasta: exempelvis pulveriserat trä. Utvecklingsarbete bedrevs på Chalmers på 70-talet. Snabb/explosiv förbränning ett problem. ...
Fasta spärrbataljoner. 22. 22. 22. 22. 21. 20. ?. ?. −. −. −. − Rörliga spärrbataljoner. −. 2. 6. 6. 6. 4. ?. ?. −. −. −. − ...
Fasta situationer: Endast till nytta för målvakterna, frisparks- och straffläggarna. (Undantaget är deras inverkan vid så ...
Södra Fronten och Norra Fronten, även kallad Korvlinjen, var en viktig del av Stockholms fasta försvar och ingick i ... Bygget finansierades av privatpersoner som samlades i "Föreningen för Stockholms fasta försvar" och "Palmqvistska fonden till ... Civilt försvar - Farstanäsbron / Militärbron - Föreningen för Stockholms fasta försvar - Musköbasen - Nya Chartago - ... Dagens Nyheter: När Korvlinjen var huvudstadens fasta försvar (2003-06-14), läst 2011-05-07. ...
IR-spektra med flera för fasta ämnen karakteristiska egenskaper. Kristallint material har vidare ofta goda egenskaper för att ... I naturvetenskapen används ordet om fasta ämnen (organiska eller oorganiska) som saknar fjärrordning, i motsats till ... "Fasta tillståndets fysik". University of Helsinki. 11 oktober 2003. Arkiverad från originalet den 1 juli 2007. https://web. ...
Band 4. Interiörens fasta utsmyckning. 423 sid. - Band 5. Inredning och inventarier. 475 sid. - Band 6. Gravminnen. 541 sid. - ... även Zettervalls verk var en del av byggnadens historia och att många uppsalabor var känslomässigt fästa vid sin domkyrka så ... 4, Interiörens fasta utsmyckning. Sveriges kyrkor, 0284-1894 ; 230. 2010. Libris 12102890. ISBN 978-91-86145-07-1. ...
Fader vår · Ave Maria · Jesusbönen · Tillbedjan · Kontemplation · Meditation · Förbön · Fasta · Lovsång · Tungotal · Mystik ... Bön och fasta. Onsdag efter Fastlagssöndag. Blå/violett Första söndagen i fastan (Invocavit). Prövningens stund. Söndag* 42 ...
Fasta mellanfolkliga domstolen. 2158. 290 4. Viking Stadion. 2286. 151 5. Sjöförklaring. 2141. 247 ...
fasta agnade kamerastationer. Nya arter upptäcks ofta i samband med expeditioner. På grund av svårigheterna är kunskaperna om ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Batteriet anlades för att ersätta de äldre fasta förband som åren strax före och under det andra världskriget byggts i den så ... Civilt försvar - Farstanäsbron / Militärbron - Föreningen för Stockholms fasta försvar - Musköbasen - Nya Chartago - ... Palmqvistska fonden till Stockholms befästande - Skeppsholmens bergrum - Skyddsrum i Stockholm - Stockholms fasta försvar - ...
Övriga fasta biobränslen Bioetanol Biodiesel Tall- och beckolja Vegetabiliska och animaliska oljor Övriga flytande biobränslen ... De finns i väldigt många olika former; fasta bränslen (trä, torv och avfall), flytande bränslen (bioetanol och biodiesel) och ... brukar den numera ofta förädlas till fasta, flytande eller gasformiga bränslen. ...
I naturvetenskapen används ordet om fasta ämnen (organiska eller oorganiska) som saknar fjärrordning, i motsats till ... IR-spektra med flera för fasta ämnen karakteristiska egenskaper. Kristallint material har vidare ofta goda egenskaper för att ... https://web.archive.org/web/20151029120704/http://wpress.miun.se/jubileum/genombrott-tillverkning-av-amorf-metall/. ^ "Fasta ...
Fasta saker (lat. res immobilis, eng. immovable property, fr. biens immobiliers) kallas för fast egendom. Fast egendom är jord ... Vardera maken har en vårdnadsplikt för de saker som är i denne har i sin fysiska kontroll fasta och lösa saker som är föremål ... corpus) över fasta eller lösa saker. Besittningsrubbning sker när någon annan avskär besittningshavaren från sin besittning av ... Enligt den syn regeringen redovisade i förarbetena till miljöbalken fanns det skäl att ta fasta på att det trots den i och för ...
Huvudartikel: Göteborgs fasta försvar. För att befästa Sveriges anspråk på området vid älvens mynning byggdes i mitten av 1300- ... Göteborg fick år 1779 sin första fasta teater, Comediehuset. Det var Sveriges första teater utanför Stockholm med en stående ... eller bygdeborgar samt 2 500 fasta fornlämningar. Se Lista över hällristningslokaler i Göteborg. ...
fasta marken dånade;. och till Hels höga. hus han kom.[2]. Upp reis Óðinn,. aldinn gautr,. ok hann á Slęipni. sǫðul of lagði,. ...
Se även fasta.. Påskfastan, fastetiden eller bara fastan är perioden för de kristnas fastetid till minne av Jesu frestelse. ... a b c] Fasta i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1907) *^ Karin Sörbring (17 februari 2012). "Fastan har fått en ny innebörd" ... En kristen fasta kan vara att avstå från till exempel tv-tittande, godis, alkohol, kött, Facebook eller något annat.[3] ... men traditionen med bokstavlig fasta praktiserades inte längre. Reformatorerna godkände fastan endast som "en utvärtes ...
Se även: Stockholms fasta försvar. .mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin ...
Huvudartikel: Göteborgs fasta försvar. Ett försvarsverk anlades 1668 på Rya Nabbe, och år 1700 byggdes verket på Billingen om ... Det fasta sjöförsvaret flyttades därefter ut mot älvmynningen och Kyrkogårdsholmen blev alltså platsen för Nya Älvsborgs ... Kommissionen säger vidare att fästningen inte kan beskjutas från fasta batterier annat än från Aspön och inte heller - "till ...