farmaci. f.d.. före detta. fig.. figur. fil.. filosofie. fr.o.m. från och med. ...
... eller generika är läkemedel som innehåller samma verksamma ämne(n) som ett originalläkemedel vilket förlorat sitt patentskydd och dokumentationsskydd (så kallad dataexklusivitet). De kan produceras av flera tillverkare och till lägre kostnader eftersom de kan godkännas utan att behöva upprepa de studier som visar läkemedlets effekt och säkerhet. I stället krävs att den som vill marknadsföra ett sådant läkemedel visar s.k. bioekvivalens, det vill säga att de(t) verksamma ämnet/ämnena tas upp i kroppen på samma sätt som originalläkemedlet. Kraven vad det gäller kvalitetsdokumentation, det vill säga tillverkning, kontroll, stabilitet med mera är desamma som för ett originalläkemedel. Detta kan resultera i att läkemedlet kostar 30-80% mindre än originalet[1]. Ett generiskt läkemedel kan precis som originalläkemedel ha ett fantasinamn, men ofta namnges de med substansnamnet (International nonproprietary name, INN, även kallat det generiska namnet) ...
Utbildningslinjen för farmaci. *Utbildningslinjen för kemiteknik. Fakulteterna leds av dekaner och utbildningen inom en ...
Naturvetenskap, teknik, farmaci. 86 745. 47 059. 39 686. 54,2%. Undervisning (allmänna delar av lärarutbildning samt ...
Vanligt är att de apotekare som arbetar inom hälso- och sjukvården även har gått magisterprogrammet i klinisk farmaci. ... Utbildningen består av kurser inom områdena farmakologi, farmaci, kemi, farmakoterapi och biovetenskap. Ett examensarbete ... "Magisterprogrammet i klinisk farmaci". http://www.farmbio.uu.se/utbildning/Magisterprogram/. Läst 24 mars 2017. ^ " ...
Svenska professorer i farmaci‎ (15 sidor). *. ► Svenska professorer i filmvetenskap‎ (5 sidor) ...
Han studerade farmaci och blev senare apotekare i hemstaden. Han kom redan som ung i kontakt med Ambroise-Auguste Liébeault, ...
... har fått låna sitt namn till disciplinen galenisk farmaci. Staden Galen i den amerikanska delstaten New York har fått ...
... är en tidskrift om farmakologi och farmaci. Tidskriften ges ut i elektroniskt format och försöker dra nytta av ...
AIFA (Agenzia italiana del farmaco) i Italien. *Infarmed i Portugal. Externa länkar[redigera , redigera wikitext]. *Officiell ...
Kandidat i farmaci - candidatus/candidata pharmaciæ (cand.pharm.). *Kandidat i sundhedsvidenskab - candidatus/candidata ...
En gren av farmacin, galenisk farmaci sysslar bland annat med detta. ^ Medicinsk ordbok: Biotillgänglighet, läst 2 april 2017. ...
"Svea Apotek säljs till ny e-handelsaktör" (på sv-SE). Svensk Farmaci. 19 mars 2018. http://svenskfarmaci.se/apotek/svea-apotek- ...
Fredrik Hed (5 oktober 2015). "Vill skapa värde och utveckla verksamheten". Svensk Farmaci. http://svenskfarmaci.se/arbetsliv/ ...
Bergeå Nygren, Nils (15 februari 2012). "Upp till bevis för "apotekarlåt"". Svensk Farmaci. http://svenskfarmaci.se/noterat/upp ...
"Kritik mot verksledning når regering och riksdag" (på en-US). Svensk Farmaci. 7 februari 2014. http://svenskfarmaci.se/ ... Svensk Farmaci. 3 mars 2014. http://svenskfarmaci.se/arbetsliv/christina-akermanslutar-pa-lakemedelsverket/. Läst 8 oktober ...
... programmet är idag på 180 högskolepoäng och innehåller kurser inom områdena farmaci, farmaceutisk kemi och ... "Högskola stoppar antagning till receptarieprogram" (på sv-SE). Svensk Farmaci. 16 augusti 2017. http://svenskfarmaci.se/ ...
Läran om hur aktiva substanser formuleras till färdiga läkemedelsformer kallas galenisk farmaci. Denna läkemedels- eller ...
Tu tog 1955 examen vid Institutionen för farmaci vid Pekings medicinska universitet. Mellan 1965 och 1978 arbetade hon som ...
... är ett samlingsnamn för personer som läst farmaci vid universitet i Sverige: farmacie kandidat, farmacie magister, ... Apotekare (examenstillstånd 2010, första antagning höstterminen 2012), receptarie/farmacie kandidat, master i farmaci ...
http://www.sverigesapoteksforening.se/god-apotekssed-positionerar-framtidens-farmaci/. Läst 16 augusti 2015. Good Clinical ... "God apotekssed positionerar framtidens farmaci". Sveriges Apoteksförening. 17 juni 2015. ...
Inom farmaci används denna beredningsform bland annat för att underlätta kroppens upptag av svårlösliga läkemedel. Några typer ...
... blandas ofta ihop med farmaci. Om den kemiska strukturen för ett läkemedel ändras mariginellt kan det resultera i ... Pharmacology: An Introduction, 2005, Barbara Nagle, McGraw Hill ^ Rang and Dale's Pharmacology 6th Ed Farmaci. ...
... var en högskola inom farmaci i Stockholm som grundades 1837 och som integrerades i Uppsala universitet ... Därutöver fanns två lärare - i teknisk farmaci respektive fysik, en extra lärare i bakteriologi och fyra assistenter: två i ... Farmaceutiska institutet startade sin verksamhet 1837, och bedrev då undervisning i kemi, farmaci, naturalhistoria och materia ... farmaci, materia medica samt i latin och tyska.[1] ... efter att en professur i medicinsk naturalhistoria och farmaci ...
Gösta Edman, professor i farmaci. *Göran Edman, rocksångare. *Ernst Ellberg, tonsättare. *Per Englund, konstnär ...
Året därpå påbörjades undervisningen i odontologi, farmaci och miljöhygien. Den första doktorspromotionen genomfördes 1978. År ... Farmaceutiska fakulteten (farmaci) Informationsteknologiska och handelsvetenskapliga fakulteten Naturvetenskapliga och ...
Beutel studerade farmaci, nationalekonomi och konstvetenskap och avlade apotekarexamen. Efter nazisternas maktövertagande 1933 ...
Hon utbildade sig i farmaci med en farm.kand.-examen 1918. År 1930 blev hon apotekare. Hon bosatte sig 1929 på Gotland och fick ...
Han var tillika lärare vid Farmaceutiska institutet 1837 och var 1845-1862 lärare där i farmaci och farmaceutisk ...
År 1806 blev han professor i kemi och farmaci i Göttingen, i vilken befattning han förblev till sin död. Han var en utmärkt ...