Formuleringen av dessa hjälpämnen är i många fall ansedda som en affärshemlighet. Farmaceutiska koder kräver att alla ... För detta skäl, används bara hjälpämnen när det är absolut nödvändigt och i minsta möjliga mängd. Den här artikeln är helt ... För att stabilisera den aktiva ingrediensen är hjälpämnen tillsatta för att garantera att den aktiva ingrediensen förblir aktiv ... Beroende på administrationssätt och typ av läkemedel kan olika hjälpämnen användas. För oral administration, se Tablett och ...