Det första patentet för denna teknologi registrerades i USA år 2003 och accepterades år 2006. Tekniken har för närvarande ... För närvarande kan bioskrivning användas för att skriva vävnader och organ för att hjälpa farmaceutisk forskning. En ...
Förutom en mängd vetenskapliga avhandlingar, införda i "Tidskrift för landtmanna- och kommunalekonomien" samt i "Farmaceutisk ... utnämndes 1857 till lärare i kemi och kemisk teknologi vid Tekniska elementarskolan i Norrköping, samt antogs året därpå till ...