Sådan kan finnas i tunga böcker som ligger online, på officiella myndighetssidor, i nördiga specialisters faktadatabaser - och ...
Här nedan följer förklaringar på olika typer av wikier och exempel: Samtliga wikier kan egentligen kallas för faktadatabaser, ... I dag används wikisystem huvudsakligen till: Uppslagsverk och andra faktadatabaser Projekt Bloggplats Community Lärplattform ...