... än fagocytos. De återstående algernas kloroplaster innehåller alla klorofyll a och c. Klorofyll c finns inte hos prokaryota ...
Alla fotosyntetiserande medlemmar är mixotrofa: de har alltså både fotosyntes och fagocytos. Fagocytos av bakterier tros spela ... Man har exempelvis observerat fagocytos hos Cryptomonas. Rekylalgerna använder sin förmåga till rörelse genom att aktivt söka ...
Omgivande celler tar sedan upp dessa genom fagocytos. De viktigaste molekylerna i det signalsystem som styr apoptosen är en ...
... en process som kallas för fagocytos. Den främmande mikroorganismen omsluts av makrofagen, varigenom den utsätts för en rad ...
Trichomonas vaginalis har många enzym som står för näringsupptag genom cellmembran och fagocytos. Evolutionärt verkar ...
När de uppvisar heterotrofi omger Euglena en födopartikel och förtär den genom fagocytos. När de uppvisar autotrofi använder ...
Antikroppen medierar sedan inflammation via opsonisering och fagocytos eller komplementaktivering via klassiska vägen. Detta ...
... opsonisering och fagocytos. ^ "Humoral immunitet". Immunitet. Store norske leksikon. http://snl.no/.sml_artikkel/immunitet# ...
... -arterna har flera olika vakuoler i sin cytoplasma för bland annat födointag via fagocytos, reglering av vatten i ... Födan består främst av bakterier, alger och jästceller, som genom fagocytos och pinocytos. I trofozoitstadiet omges arterna ett ...
I lymfknutorna finns makrofager och dendritceller som tar upp de främmande antigenen genom fagocytos. Dessa processas sedan och ...
I avknoppningstadiet skyddas B. anthracis av en kapsel som motverkar att bakterien dör vid fagocytos. Den andra egenskapen är ...
I epitelcellerna utvecklas sporozoiterna till trofozoiter, som via en typ av fagocytos livnär sig på epitelcellerna. Efter ...
När Y. pestis stöter på en fagocyt, släpper den ut proteiner som förhindrar fagocytos och som dödar fagocyten, samtidigt ...
F. tularensis har en lipidkapsel som bekämpar fagocytos, men även om bakterien fagocyteras kan den överleva fusion med ...
Dess funktion är att agera som en virulensfaktor genom att den skyddar cellen från att bli uppslukad via fagocytos. Risken för ...
Stavar och tappar ligger inbäddade i det retinala pigmentepitelet (RPE, se figur), som genom fagocytos resorberar syncellernas ...
... fagocytos), vilken huvudsakligen består av plankton, inkluderande kiselalger, andra dinoflagellater, likväl som fiskägg och ...
... hur de flesta organ hos fluglarven genom fagocytos hemfaller åt undergång och hur deras återuppbyggande utgår från bestämda ...
Ett opsonin (från grekiska opsonin, förbereda för ätande), är en molekyl som förstärker fagocytos genom att märka antigen så ... vilket gör IgM oeffektiva när det gäller att bidra till fagocytos. Men IgM är mycket effektivt i att aktivera ... Men termen används vanligtvis med referens till molekyler som agerar som bindningsförstärkare för fagocytos-processen, särskilt ...
... som oskadliggör mikroorganismer genom fagocytos, de "äter upp" dem. Basofila granulocyter är mobila alarmceller som cirkulerar ...
... kan delas upp i bland annat fagocytos där stora molekyler tar sig in i cellen samt pinocytos där extracellulära ...
I djurceller utförs fagocytos av specialiserade celler kallade fagocyter som för bort främmande ämnen och motverkar infektioner ... Fagocytos (bokstavligen "cellätande") är en form av endocytos där stora näringspartiklar innesluts av veck bildade av ... När patogena bakterier som lepra och tuberkulos internaliseras genom fagocytos blir de resistenta genom de fagocyter som ...
... varvid en fibrinkappa bildas runt bakterierna och bildar ett skydd mot fagocytos. Koagulas är ett enzym karaktäristiskt för de ...
De vandrar ut från kapillärerna till vävnaden och fortsätter sitt arbete att genom fagocytos äta upp bakterier och lämningar av ...
Immunitet • Autoimmunitet • Immunologisk tolerans • Immunbristsjukdom • Fagocytos. Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/ ...
Det nativa immunförsvaret kallas också medfött immunförsvar därför att människan föds med det och det inte har förmågan att anpassa sig till antigen så som det adaptiva immunförsvaret kan. Men ändå är det medfödda immunförsvaret kroppens första försvarslinje och bekämpar en infektion direkt då det inte behöver samma starttid som det adaptiva. Människokroppens nativa immunsystem utgörs av makrofager, granulocyter, endotelceller och en rad andra celltyper. Makrofager är den viktigaste celltypen och har förmåga att dels fagocytera det främmande smittoämnet, men även utsöndra cytokiner, vilket rekryterar ytterligare celler till det infekterade området. Makrofagernas förmåga att direkt bekämpa infektioner beror på att de i sitt cellmembran har proteiner som känner igen vanliga strukturer. Den bäst beskrivna receptorfamiljen kallas "Toll-like receptors" (TLR) och hos människor och möss finns 10 kända receptorer som var och en känner igen strukturer som ofta ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
... (bokstavligen "cellätande") är en form av endocytos där stora näringspartiklar innesluts av veck bildade av ... I djurceller utförs fagocytos av specialiserade celler kallade fagocyter som för bort främmande ämnen och motverkar infektioner ... När patogena bakterier som lepra och tuberkulos internaliseras genom fagocytos blir de resistenta genom de fagocyter som ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Fagocytos&oldid=23576810" ...