Ytterligare en faktor som påverkar läkeprocessen och framtidsutsikterna är hur pass fragmenterat lårbenshuvudet är; ett ... Barnsjukdom Människans skelett ^ [a b c d e f] "Legg-Calve'-Perthes Disease Brochure". The National Osteonecrosis Foundation. ... a b c d e f] Landin, Lennart (02 2009). "Perthes sjukdom". Growing People. http://www.growingpeople.se/templates/Page.aspx?id= ...
... (340 f.Kr. - 338 f.Kr.) var en konflikt mellan romerska republiken och deras grannfolk, latinarna. Kriget ledde ... Detta var krigets utlösande faktor. Båda parter var vid denna tid inblandade i det första samnitiska kriget där de stred ... och då inkluderar man också det tidigare kriget mellan rom och latinarna 498 f.Kr. - 493 f.Kr. Det kriget slutade med slaget ... År 340 f.Kr. skickades en delegation till den romerska senaten för att försöka få till stånd en gemensam republik med Rom där ...
Ärftlighet är en viktig faktor för bentätheten. Vita kvinnor som inte har nått klimakteriet och har en slank kropp är särskilt ... Karaguzel, Gulay; Holick, Michael F.. "Diagnosis and treatment of osteopenia". Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders 11 (4 ...
Savage, Charles H., Jr.; Lombard, George F. F. (1986). Sons Of The Machine.. MIT Press ^ "Sons of the Machine: Case Studies of ... Konst och litteratur har varit en social faktor i Medellín. University of Antioquia, National University of Colombia med dess ... a b c d e f g h i j k l m n o p] Restrepo Uribe, Jorge (1981) (på Spanska). Medellín, su Origen, Progreso y Desarrollo. ... Hans slutsatser offentliggjordes av hans kollega George F. Lombardi som Sons of the Machine (1988). ...
a b c d e f] Shar, S. & Lkhagvasuren, D. 2008 Spermophilus dauricus Från: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. ... Torka och förlust av vattenkällor är en annan, möjligt negativ faktor. För närvarande har man emellertid inte identifierat ... Orrell T. (custodian), 2011-04-26 ^ Helgen, Kristofer M.; Cole, F. Russel; Helgen, Lauren E. och Wilson, Don E. "Generic ... and F. Russell Cole (2000) , Common Names of Mammals of the World ^ [a b] Roskov Y., Abucay L., Orrell T., Nicolson D., Kunze T ...
Tillgången på vinterfoder var den faktor som satte gränsen för jordbrukets lönsamhet ^ Gårdsgenealogier finns gjorda för ... samtliga gårdar inom f.d. Okome pastorat av släktforskaren Ingemar Rosengren Johnsson, Elsa (1951). Hembygdsminnen från Okome, ...
Om f-talet divideras med roten ur 2, ökar bländardiametern med samma faktor och dess area ökar med en faktor av 2. På ett ... f/8 i en 1/125-del av en sekund och f/4 i 1/500-del av en sekund ger samma mängd ljus. Men den valda kombinationen kan ge olika ... "f-stop" t.ex. 2, 2,8, 4 osv där de föregående talen beskriver stora bländare, f/2 kallas således "full glugg" och är den enda ... Således är f/1,4 en matematisk formel för att räkna ut bländaröppningens diameter. Objektivets brännvidd dividerat med ...
F}} av en talkropp F O F × → R r 1 + r 2 , x ↦ ( log ⁡ , σ ( x ) , ) σ {\displaystyle {\mathcal {O}}_{F}^{\times }\rightarrow \ ... Upp till en faktor av 2 är Beilinsonregulatorn också en generalisering av Borelregulatorn. Den här artikeln är helt eller ... F\subset \mathbf {C} } över alla komplexa inbäddningar av F, där konjugata inbäddningar betraktas ekvivalenta) ett specialfall ... Dirichletregulatoravbildningen (använd i beviset av Dirichlets enhetssats) för ringen av heltal O F {\displaystyle {\mathcal {O ...
År 553 f.Kr. störtade Kyros II av Persis kung Astyages av Medien, och konsoliderade därmed perserna och mederna i det mäktiga ... Detta tros vara en viktig faktor till den framgångsrika islamiska erövringen av sasaniderna 644. Under de tretton århundraden ... år 3000 f.Kr. och successivt assimilerade den inhemska befolkningen av jägare och samlare. De persiska stammar som hade bosatt ... 20people&f=false Iranier Iranier i Sverige Denna artikel om folkslag eller kulturgrupper saknar väsentlig information. Du kan ...
DNSAP utgjorde en avgörande faktor bakom Anschluss, Tysklands annektering av Österrike i mars 1938. Pauley, Bruce F. (1981) (på ...
Under den här tiden verkade kompositörer som Claudio Monteverdi, G.F. Händel, Antonio Vivaldi och J.S. Bach. De nya ... Operan var en viktig pådrivande faktor i den musikaliska utvecklingen, liksom framväxten av ett konsertväsende. Inom den ...
New Grove Dictionary of Music and Musicians (2:a upplagan), uppslagsord: Music (I). ^ [a b c d e f g h i] ne.se, uppslagsord: ... Operan var en viktig pådrivande faktor i den musikaliska utvecklingen, liksom framväxten av ett konsertväsende. Inom den ... Den första kända noterade musiken kommer från Mesopotamien, det rör sig om religiösa hymner som skrevs ned cirka 1250-1200 f.kr ... Under den här tiden verkade kompositörer som Claudio Monteverdi, G.F. Händel, Antonio Vivaldi och J.S. Bach. De nya ...
En faktor är vad som utelämnas och den känsla som detta utelämnade ger upphov till. Resultatet blir en Kafkaesk eller Beckettsk ... a b c d e f g] Dickson, Andrew (26 januari 2014). "Ian McEwan on The Cement Garden, sexual gothic and being in the 'toddlerhood ...
2240 f.Kr. skall Sargon av Akkad utfört lyckade kampanjer mot dem och hans barnbarns barn Shar-Kali-Sharri ska ha gjort samma ... De skall ha varit en starkt bidragande faktor till det neosumeriska rikets fall och tog makten i stadsstater så som Isin, Larsa ... Amoriter omnämns för första gången i Sumeriska källor på 2400-talet f.Kr. där det skrivs om ett "martu-folkens land" som var ... Från 1500-talet f.Kr. och fram under de efterkommande århundradena var Amurru (amoriter) endast benämningen på områdena mellan ...
Wilson, Don E., and F. Russell Cole (2000) , Common Names of Mammals of the World ^ [a b] Wilson, Don E., and DeeAnn M. Reeder ... Habitatförlust till följd av skogsavverkning kan vara en annan faktor. ^ [a b c d e] Bates, P., Csorba, G., Molur, S. & ... 20rouxii&f=false ^ Curry-Lindahl, Kai (1988). Däggdjur, groddjur & kräldjur. Stockholm: Norstedts. sid. 223. ISBN 91-1-864142-3 ...
18 januari - Sargent Shriver, 95, amerikansk politiker, svåger till John F. Kennedy. 27 januari - Helena Henschen, 70, svensk ... 4 januari - Mohammed Bouazizi, 26, tunisisk gaturförsäljare och utlösande faktor till Jasminrevolutionen. 5 januari - Assar ...
Det första kända sjöslaget ägde rum 1210 f.Kr.. Sjötransporter började bli vanliga i antikens Grekland. Det första stora ... Från första världskriget blev ubåten en viktig faktor i sjökriget. Den användes framförallt för att sänka handelsfartyg. Under ...
... a b c d e f g h] Hundra år i Sverige - 1902, Hans Dahlberg, Albert Bonniers, 1999 ^ [a b c d e f g h i j k l] 20:e århundrades ... På så viss hoppas man bli mindre stårbara vid strejker.. Utlösande faktor är årets rösträttsdemonstration . 4 oktober - Från ... a b c d e f] Sverige 1900-talet - 1902, NE, Bra Böcker, 2000 ^ [a b c d e f] 100 år med Aftonbladet - 1902, 1999 ^ "100 år med ... 23 augusti - William F. Cody, även känd som "Buffalo Bill" och "bufflarnas väste fiende", får i uppdrag att rädda det ...
a b c d e f g h i j k l] Pulkkinen, K.; Suomalainen, L.-R., Read, A.F., Ebert, D., Rintamäki, P., Valtonen, E.T. (2010). " ... En ytterligare faktor som kan påverka graden av utbrott under högsommaren är att fiskar anpassade till kallt vatten (ex. ... a b c d e f g h i j] Declercq, A.M.; Haesebrouck, F., Broeck, W.V., Bossier, P., Decostere, A. (2013). "Columnaris disease in ... F.columnare har en ökad spridningsförmåga när den sprider sig från en död till en levande värd, jämfört med spridning mellan ...
Skogsindustrikoncernen Holmen AB (f.d. MoDo) har en fabrik i Strömsbruk för plastbeläggning av kartong. Harmångers socken ^ ... I Strömsbruk anlades redan år 1672 ett järnbruk (se Ströms Bruks AB) av faktor Hans Behm vid Söderhamns gevärsfaktori. ...
På 200-talet f.Kr. började mayafolket odla kakao och spred sedan kunskapen till tolteker och azteker. Trots att Fernando ... Kakaoodling i industriell skala är en bidragande faktor till skövlingen av regnskog i västra Afrika. Huruvida kakao är giftigt ... Arkeologerna drog slutsatsen att för-olmekiska folk beredde kakao så tidigt som 1750 f.Kr.. På Stillahavskusten i Chiapas i ... Mexiko tyder en mokayaiansk arkeologisk utgrävningsplats på att kakaodrycker har preparerats ännu tidigare än så, 1900 f.Kr.. ...
a b c d e f] Freyhof, J., Gesner, J. & Kottelat, M. 2010 Acipenser ruthenus Från: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened ... En fiskekvot existerar sedan år 2000, men den illegala fångsten beräknas överskrida denna med en faktor 6 till 10 gånger. ... ISBN 91-518-4572-5 ^ [a b c d e f] Luna, Susan M.; Torres, Armi G. (15 november 2011). "Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 ...
Delar av artikeln är översatt från engelskspråkiga wikipedias atikel Razorbill, läst 2009-05-10 ^ [a b c d e f g h] BirdLife ... Detta sammanfaller med en populationskrasch av tobis runt om Island vilket förmodligen är en bidragande faktor. På grund av ... ISBN 978-91-7424-039-9 ^ Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, D. Roberson, T. A. Fredericks, B. L. Sullivan, and C ...
Brist på hyreslägenheter var också en faktor när Karlstads Bostad AB (KBAB) började bygga område F. Sammanlagt skulle 22 ...
En avgörande faktor i denna utveckling var det inflytande den indiangruppen "putunes" gjorde. De var maya-chontales från södra ... Mayaindianerna byggde monumentala pyramider från den förklassiska perioden (ca 1000 f.Kr.-320 e.Kr.) som Nakbé, San Bartolo i ... Dessa folkslag kom troligtvis från Sibirien bland de migrerande asiatiska nomadfolk, som mellan 15000 och 8000 år f.Kr. ...
Exempel: 3 ⏟ m u l t i p l i k a t o r ⋅ 4 ⏟ m u l t i p l i k a n d ⏟ f a k t o r e r = 12 ⏟ p r o d u k t {\displaystyle \ ... För alla reella tal gäller om minst en faktor är noll så är produkten alltid noll. Om samtliga faktorer är skilda från noll ... Multiplikationen a · b skalar b med en faktor a. b förstoras om a > 1 och förminskas om a < 1. Proportionalitet: Multiplikatorn ... Då en och samma faktor multipliceras en eller flera gånger med sig själv brukar operationen i regel skrivas om till en passande ...
... f {\displaystyle wf} Resulterande warp-faktorn För att räkna ut hastigheten vid warpfaktor och vilken warp-faktor man färdas i ... f 10 3 c {\displaystyle Hastighet=wf^{10 \over 3}c} där Hastigheten är i m/s w f {\displaystyle wf} är warpfaktorn objektet / ... f 3 c {\displaystyle Hastighet=wf^{3}c} där Hastigheten är i m/s w f {\displaystyle wf} är warpfaktorn objektet / signalen ... 2200-talet: w f = v c 3 {\displaystyle wf={\sqrt[{3}]{v \over c}}} där v {\displaystyle v} Hastigheten på skeppet / signalen c ...
F), är vindstyrkan en större faktor än relativ fuktighet för upplevd temperatur, vilket gör att köldindex (vindavkylning) ger ... Exempelvis, när temperaturen är 32 °C (90 °F), med mycket hög fuktighet, kan värmeindex vara omkring 41 °C (106 °F). Den ... F. Den är tillämpbar för temperaturer om minst 26,7 °C eller 80 °F och en relativ fuktighet om minst 40 %. Variablen T är ... Exponering av fullt solsken kan öka värmeindexvärden med upp till 8 °C (14 °F). ^ The Assessment of Sultriness. Part I: A ...
Den allmänna definitionen är Q = 2 π maximalt upplagrad energi energiförlust per period = 2 π W max P f T = ω W max P f {\ ... Godhetstal eller Q-värde, Q-faktor, Q, är inom fysik och ingenjörsvetenskap ett mått på hur underdämpat ett svängningssystem är ... f = r I 2 = 1 2 r I ^ 2 {\displaystyle W_{\text{max}}={\frac {1}{2}}L{\hat {I}}^{2},\quad P_{f}=rI^{2}={\frac {1}{2}}r{\hat {I ... f}T}}=\omega {\frac {W_{\text{max}}}{P_{f}}}} där Pf betyder förlusteffekt, T är periodtiden och ω svängningsfrekvensen i ...
a b c] Witherby, H. F. (ed.) (1943). Handbook of British Birds, Volume 1: Crows to Firecrest. H. F. and G. Witherby Ltd. sid. ... En annan faktor kan vara förändringar i jordbruket där mindre jordbruk slagits ihop till stora vilket reducerar den typ av ... 150 ^ [a b c] Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, B.L. Sullivan, C. L. Wood, and D. Roberson. (2012) The Clements ...
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab] Resic, S., 2013. Balkans historia, Lönngård och Co., pp. 320. ISBN ... En annan viktig faktor för den kulturella utvecklingen på Balkanhalvön var Ottomanska riket. Ottomanska rikets seger mot ... Curta, F., 2007, The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500-700. Cambridge University ... a b] Bernik, F., Lauer, R., 2010. Die Grundlagen der Slowenischer Kultur, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu ...
... är en viktig faktor för tillväxt och är en förutsättning för att blod (de röda blodkropparna) ska bildas och för normal ... a b c d e f g h] Källa: Livsmedelsverket via SVT 2011-07-27 ^ "Rekommenderat intag av vitaminer och mineraler". ...
a b c d e f] The Panama Canal 2007, informationshäfte från Panama Canal Authority ... Med ökande krav är kanalen i positionen att bli en unik faktor under överskådlig framtid. Ändringar i fartygens byggsätt - i ... The Panama Canal as a Passageway for Fishes, Samuel F. Hildebrand, Zoologica (New York), 1939 ...
På 500-talet f.Kr. uppmärksammades många kockar som skapade nya maträtter och intresserade sig för gastronomi. På 400-talet f. ... Olivoljan är en viktig faktor för balansen av ämnesomsättningen och hjärnan samt benutvecklingen i människokroppen, samtidigt ... Solon den vise lagstiftaren, 600 f.Kr., fastställde det optimala avståndet mellan två olivträd så att största möjliga skörd ... Traditionen att göra vin på Athos startade 1 000 år f.Kr. då de första munkklostrena etablerades på halvön eftersom vin var en ...
Mensing, F., Bideaux, E., Trigui, R., Ribet, J. & Jeanneret, B. (2014). Eco-driving: An economic or ecologic driving style? ... ökar med en faktor åtta) som gör att bränsleförbrukningen ökar drastiskt när man ökar hastigheten. ... Brouwer, R. F. T., Stuiver, A., Hof, T., Kroon, L., Pauwelussen, J., & Holleman, B. (2015). Personalised feedback and eco- ... De Abreu e Silva, J., Moura, F., Garcia, B., & Vargas, R. (2015). "Influential vectors in fuel consumption by an urban bus ...
Omkring 2100 f.Kr. - 2000 f.Kr. uppstod skriftspråket och nedteckningar på lertavlor av till exempel Gilgamesheposet har ... var ytterligare en faktor som bidrog till romanens ökande popularitet. ... Några västerländska sådana är forntiden (fram till omkring 3000 f.Kr.), antiken (cirka 500 f.Kr. till 500 e.Kr.), medeltiden ( ... Mycket av den latinska litteraturen (omkring 100 f.Kr. till omkring 500 e.Kr.) var variationer på de teman som antikens greker ...
Tillgång på kväve är ofta en begränsande faktor för växter i vilt tillstånd. Detta är till viss del ett problem för jordbruket ... F. Ne. 3 Na. Mg. Al. Si. P. S. Cl. Ar. 4 K. Ca. Sc. Ti. V. Cr. Mn. Fe. Co. Ni. Cu. Zn. Ga. Ge. As. Se. Br. Kr. ...
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x] . PMID 21668816.. ... Det finns också en immunologisk faktor som inte beror på IgE, men det är inte känt om denna även förekommer hos människor.[21] ... a b c d e f g] Boden, SR; Wesley Burks, A. Anaphylaxis: a history with emphasis on food allergy.. PMID 21682750.. ... a b c d e f g h i j k l m] Marx, John (2010). Mosby/Elsevier. ISBN 9780323054720. ...
Ifẹ / Ibadan: University of Ifẹ Press / Ibadan University Press Ajayi, J.F. Ade (1960). "How Yoruba was Reduced to Writing". ... har i vilket fall som helst varit en kraftfull konsoliderande faktor när en gemensam yorubaidentitet har vuxit fram. Yorubas ... Odu Ifa Daniel Olorunfemi Fagunwa J.F. Odunjo Adebisi Aromolaran, kung av Ijesaland Adebayo Faleti Akinwunmi Isola Wande ...
Liu Pengli från Kina, kusin till kejsare Han Jing, blev kung över Jidong år 144 f.kr. Enligt den kinesiska historikern Sima ... Hur offret väljs ut är även en faktor som skiljer seriemördare från andra typer av mördare. ...
Dareios I, född 549 f.Kr., död i november 486 f.Kr., var en persisk storkonung. Han kallas ofta Dareios "den store". Hans ... Rosornas krig, med sina stora förluster bland adeln, var en stor faktor i försvagandet av adelsmännens feodala makt, vilket ... var kung i det seleukidiska riket från 223 f.Kr. till den 3 juli 187 f.Kr. Antiochos III den store var son till Seleukos II och ... Antiochos III den store (grekiska: Μέγας Ἀντίoχoς), född april-juni år 242 f.Kr. i närheten av Susa i Iran, ...
L. Dreyer, J. F. Winther, E. Pukkala, A. Andersen. "Tobacco smoking" (på engelska). APMIS 105 (S76): sid. 9-47. doi:10.1111/j. ... Tobaksrökning har visat sig vara en starkt bidragande faktor till många hälsoproblem, som lungcancer, emfysem och hjärt- och ...
a b c d e f g h] Centers for disease control and prevention (2016). "Anisakiasis" Läst 18 april 2017. ^ [a b c d e] Mcclelland ... En faktor som stort påverkar utbredningen av Pseudoterranova decipiens är vattnets salintet. I sitt frilevande stadium har ... a b c d e f g h] Food and Drug Administration (2012). "Bad Bug Book, Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins". ... a b c d e f g h i] Statens veterninärmedicinska anstalt (2016). "Torskmask (Pseudoterranova decipiens)" Läst 18 april 2017. ^ ...
a b c d e f g h i j k l m n o] (PDF) Survey of energy resources (edition 21). World Energy Council (WEC). 2007. sid. 93-115. ... ännu en faktor som måste tas med i beräkningen. Vattenanvändning kan vara en kraftigt begränsande faktor i områden med ... a b c d e f g h i j] Dyni, John R.. "Geology and resources of some world oil shale deposits. Scientific Investigations Report ... a b c d e f] Andrews, Anthony (2006-04-13). "Oil Shale: History, Incentives, and Policy" (PDF). Congressional Research Service ...
Skandalen ifrågasatte redovisningspraxisen och verksamheten i många företag i USA och var en faktor i skapandet av Sarbanes- ... Stephen F. Cooper, tillfällig VD. John J. Ray, III, styrelseordförande. Bransch. Energi. ...
en faktor som är 15 gånger längre). Detta är en grov uppskattning som beror på hudtyp, intensiteten av solljuset och mängden av ... a b c d e f] Testfakta: Stora brister i solskyddskrämer Arkiverad 19 november 2010 hämtat från the Wayback Machine. Publicerad ...
Ramón F, Hernández-Falcón J, Nguyen B, Bullock TH (2004): Slow wave sleep in crayfish; Proc Natl Acad Sci USA 101(32):11857- ... Den enda tydliga förklarande faktor till variationer mellan olika fågelarters sömnmängd man funnit, är att fåglar som sover i ... Michel F, Roffwarg HP (1967): Chronic split brainstem preparation: effect on sleep-waking cycle. Experientia 23:126-128 ...
F. ). =. 4. N. m. N. f. N. m. +. N. f. {\displaystyle N_{e}^{(v)}=N_{e}^{(F)}={4N_{m}N_{f} \over N_{m}+N_{f}}}. Där Nm är ... Det varierar också beroende på om man mäter effektiv populationsstorlek beroende på vilken faktor man beräknar, eller om man ... än en som bara tar hänsyn till en faktor. Att känna till effektiv populationsstorlek är viktigt även inom evolutionsbiologin, ... antalet hanar och Nf är antalet honor.. Variation i mängden avkomma[redigera , redigera wikitext]. Om individerna i ...
De underrättelser han samlade in sägs ha utgjort en avgörande faktor för Israels seger i sexdagarskriget 1967.[1] ... 20war&f=false. Läst 30 juli 2017.. ...
Herrarnas världsrekord i diskus har den f.d. östtysken Jürgen Schult. Det sattes den 6 juni 1986 i Neubrandenburg, Tyskland och ... Generellt sett anses tekniken vara den viktigaste faktor som skiljer de bästa kastarna åt. En god teknik innebär en effektiv ... Damernas världsrekord på damsidan innehas av Gabriele Reinsch från f.d. Östtyskland. De flesta damer som kastat över 70 meter ... De svenska manliga diskuskastare som varit mest internationellt framgångsrika är europamästaren från Turin 1934 och f.d. ...
... och F. W. Murnau och Robert Flahertys Tabu (Paramount). Den sista helt stumma filmen som producerades i USA för större ... än kanske någon annan faktor. Har det funnits kvar för Forskningens Stora Tidsålder att förstöra Konstformen genom att visa upp ... Soluppgång av den hyllade tyske regissören F. W. Murnau. Likt Don Juan bestod filmens soundtrack av instrumentalmusik och ...
a b] Hvar 8 dag : illustreradt magasin, Tolfte årgången (2 oktober 1910 - 24 september 1911), D F Bonnier, Göteborg 1911, s. ... I mitten av 1700-talet började en ny faktor göra sig gällande. Det var skeppsmask, vilken studerats av Carl von Linné vid hans ... Bergman Ernst, Scholander Arne F. E:son, red (1950). Nya Varvet 1700-1950. Göteborg. Libris 418537. ... Nya Varvet 1700-1950, [minnesskrift utarbetad av Försvarsstabens krigshistoriska avdelning], Ernst Bergman, A. F. E:son ...
Födokonkurrens med sydlig vattensork kan vara en bidragande faktor.[1]. Källor[redigera , redigera wikitext]. Noter[redigera , ... S. Aulangnier, P. Haffner, A.J. Mitchell-Jones, F. Moutou & J. Zima (2008). Mammals of Europe, North Africa and the Middle East ... Wilson, Don E., and F. Russell Cole (2000) , Common Names of Mammals of the World ...
G Ma, Y Li, Y Jin, F Zhai, F J Kok and X Yang, 2007, Phytate intake and molar ratios of phytate to zinc, iron and calcium in ... På grund av sin struktur bildar fytatjonen kelat med metallkatjoner och är härigenom en absorptionshämmande faktor som bland ...
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w] Gosler, Andrew; Clement, Peter (2007). del Hoyo, Josep; Elliott, Andrew; ... är en faktor i urvalet. Honor av högre kvalitet tycks välja hanar med bredare band.[4] ... a b c d e f g] Christopher Perrins under medverkan av David Attenborough (1986). Fågelliv i Europa. Stockholm: Bonnier Fakta. ... Balat, F (1981). "New Species of Biting Lice (Mallophaga) of the genera Penenirmus and Rostrinirmus". Folia Parasitologia 28: ...
I ICD-10 finns dessa problem i stället för under klustret F, under Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter ... Högre p-faktor är associerat till högre livsnedsättning, värre utvecklingshistoria och mer utsatt hjärnfunktion tidigare i ...
a b c d e f g h i j k l] Vingqvist, Herman: Släkten Wingqvist från Södra Ving jämte upptecknarens antavla, Skara 1936, s. 20. ... Frånsett det materiella värdet av gåvorna, var Sven Wingquists intresse för de anställdas välfärd en viktig faktor som skapade ... 1948, 4 juni - Göteborgs stads förtjänsttecken, med motiveringen: "Sven Wingquist, det svenska kullagrets uppfinnare, S. K. F:s ...
400-talet f.Kr. till 221 f.Kr.).[2] I cuju-matcher tävlade, liksom i modern fotboll, två lag mot varandra och hade två mål (nät ... Fotbollen varit en faktor under den arabiska våren. Flera fotbollsmatcher i arabvärlden har ställts in under 2011 för att ... Cuju användes ursprungligen som en träningsaktivitet för soldater, men under Handynastin (206 f.Kr. till 220 e.Kr.) började ...
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u] Ray (2012) Kap. 5 ... En annan viktig faktor för att dzogchen ska fungera, är att ...
... · Dwight D. Eisenhower · John F. Kennedy · Lyndon B. Johnson · Richard Nixon · Gerald Ford · Jimmy Carter · ... En avgörande faktor var också att anti-Pendergast-rösterna splittrades mellan Milligan och Stark. Trumans segermarginal i ... I februari 1946 hade George F. Kennan, ställföreträdare för ambassadören i Moskva, skickat ett långt telegram till ... F.W. de Klerk / Nelson Mandela / Yitzhak Rabin (1993) · Påve Johannes Paulus II (1994) · Newt Gingrich (1995) · David Ho (1996) ...