... ordförande i Nämnden för försöksdjursvetenskap 1992-1995, styrelseledamot i Statens veterinärmedicinska anstalt från 1995, ...