Andra metoder som naturläkare kan använda sig av är aromaterapi, bindvävsmassage, healing, lymfdränagemassage, färgterapi, ...
... är behandlingen av hälsoproblem, såväl av somatiska (kroppsliga) som psykiska som psykosociala besvär. Ordet kommer av grekiska θεραπεία therapeia, betjäning, vård, botande.. Det finns många benämningar för den som går i terapi, till exempel kan vederbörande kallas klient, patient, konfident eller terapand. För terapi som hör till skolmedicinen krävs legitimation, och att obehörigen ställa diagnos eller utföra behandling för åkomma kan dömas enligt kvacksalverilagen. Alternativmedicinska terapier kan lagligen utföras av vem som helst om skada inte åsamkas. Kyrkans själavård är vanligen en form av samtalsterapi med religiösa inslag, och regleras av speciella principer.. ...
F: Färgterapi, flygvärdinnediet / flygvärdinnedieten. *G: glasögonbidrag. *H: Humorterapi - Håranalys, handikappomsorg (för ...
Färgterapi · Grafologi · HIV/AIDS-förnekelse · Homeopati · Humoralpatologi · Ihålig jord · Indigobarn · Instrumentell ...
Färgterapi · Grafologi · HIV/AIDS-förnekelse · Homeopati · Humoralpatologi · Ihålig jord · Indigobarn · Instrumentell ...
Färgterapi · Grafologi · HIV/AIDS-förnekelse · Homeopati · Humoralpatologi · Ihålig jord · Indigobarn · Instrumentell ...
Färgterapi · HIV/AIDS-förnekelse · Homeopati · Jordstrålning (Slagruta) · Katastrofism · Klimatskepticism · Konspirationsteori ...
Färgterapi · HIV/AIDS-förnekelse · Homeopati · Jordstrålning (Slagruta) · Katastrofism · Klimatskepticism · Konspirationsteori ...
Färgterapi · Homeopati · Kiropraktik (Tillämpad kinesiologi) · Kristallterapi · Kolloidalt silver · Kroppsminne · Magnetterapi ...
Färgterapi · Grafologi · HIV/AIDS-förnekelse · Homeopati · Humoralpatologi · Ihålig jord · Indigobarn · Instrumentell ...
Färgterapi · Homeopati · Kiropraktik (Tillämpad kinesiologi) · Kristallterapi · Kolloidalt silver · Kroppsminne · Magnetterapi ...
Färgterapi · Homeopati · Kiropraktik (Tillämpad kinesiologi) · Kristallterapi · Kolloidalt silver · Kroppsminne · Magnetterapi ...
Färgterapi · Homeopati · Kiropraktik (Tillämpad kinesiologi) · Kristallterapi · Kolloidalt silver · Kroppsminne · Magnetterapi ...
Färgterapi · HIV/AIDS-förnekelse · Homeopati · Jordstrålning (Slagruta) · Katastrofism · Klimatskepticism · Konspirationsteori ...