Bowmaker, James K (1998-05). "Evolution of colour vision in vertebrates". Eye 12 (3): sid. 541-547. doi:10.1038/eye.1998.143. ... När en mutation ändrar ett protein som har en viktig roll i kroppen, kan det resultera i medicinska komplikationer. Vissa ... Delar av ett visst protein fungerar som enheter, varje med en specifik och självständig funktion som kan kombineras för att ... När detta händer i en sekvens som definierar ett protein kan en effekt bli att alla efterföljande aminosyredefinitioner blir ...
Kammarvätskans sammansättning liknar blodplasmans med två undantag: halten av protein i kammarvätskan är mycket lägre än i ... Adler's Physiology of the Eye ^ Internetmedicin, Glaukom. ...
Hos svampen Neurospora crassa har man främst intresserat sig för ett protein som benämns FRQ (FREQUENCY), som finns i två olika ... Sancar A (2000): Cryptochrome: the second photoactive pigment in the eye and its role in circadian photoreception; Ann Rev ... I en studie där man genmodifierat möss så att de uttryckte proteinet luciferas, ett ljusalstrande protein som bland annat finns ... KaiC som isolerat protein har inte fosfatgrupper. Däremot kan det interagera med proteinet kaiA, och när det gör så ändrar kaiC ...
Illrarna kan inte tillgodogöra sig näringen i foder med fel sammansättning av protein, fett och mineraler. En tamiller måste ha ... Dark-eyed-white). Illrar har sommar- och vinterpäls och kan växla lite i färg mellan årstiderna. Det finns även en ...
In search of proteins or minerals? Oecologia "119"(1): 140-148. doi:10.1007/s004420050770 (HTML abstract) PDF fulltext ... Malagasy birds as hosts for eye-frequenting moths. Biol. Lett. "3"(2): 117-120. doi:10.1098/rsbl.2006.0581 (HTML abstract) PDF ...
"Eye and Hair Colour, Skin Type, and Constitutive Skin Pigmentation as Risk Factors for Basal Cell Carcinoma and Cutaneous ... Det blonda håret i Oceanien beror på en mutation som reglerar tyrosinasrelaterat protein 1 som hänger samman med en cystin-till ... "European hair and eye color: A case of frequency-dependent sexual selection?." Evolution and Human Behavior 27.2 (2006): 85-103 ... "Är blondiner mer attraktiva?" faktaruta i Illustrerad vetenskap nr 10, 2009 (juli), s 27 ^ "European hair and eye color: A case ...
ISBN 0-07-139140-1 ^ [a b] Wong T, Mitchell P (February 2007). "The eye in hypertension". Lancet 369 (9559): sid. 425-35. doi: ... Att testa urinprov för protein används också som en sekundär indikator på njursjukdom. Elektrokardiogramtest (EKG) görs för att ...
Nilsson och Pelger (1994). "A pessimistic estimate of the time required for an eye to evolve" (på engelska). Proceedings of the ... I närmare detalj fungerar rhodopsinet/iodopsinet i princip som en så kallad G-protein-kopplad receptor, vars aktivering leder ... De innehåller båda ett pigmenterat ljusreceptor-protein, som i stavarna heter rhodopsin, i tapparna iodopsin. Både tappar och ... är ett protein utan syntetiseras från vitamin A i näthinnans pigmentepitel. Processen som ljusreceptorproteinerna genomgår är ...
Playstation Eye är en kamera till PS3. Den är en uppdaterad version av Playstation 2:s motsvarande tillbehör, EyeToy. ... "PS3 boosts protein research plan". http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/6594907.stm. Hämtad 2007-06-07 ^ "Sony avslöjar ... Playstation Eye har stöd för videochat och släpptes under sommaren och hösten (beroende på del av världen) 2007. Den används ... Playstation Eye kan fånga 60 bilder per sekund i 640×480 bildpunkters upplösning eller 120 bilder per sekund i 320×240 ...
PMID 15931279 ^ Shifting protein sources: Chapter 3: Moving Up the Food Chain Efficiently. Arkiverad 30 april 2008 hämtat från ... and Site Tenacity in two subspecies of Dark-eyed Juncos in the southern Appalachians". The Auk "102" (4): ss. 805-19. http:// ... Domesticerade fåglar som föds upp för deras kött och ägg, så kallat fjäderfä, är den största källan till animaliskt protein som ...
Även om kött innehåller mer protein, var priset räknat i hur mycket energi man fick per kilo betydligt högre än för ... Se även Anne Wilson (redaktör),The Appetite and the Eye: Visual aspects of food and its presentation within their historic ...
Shifting protein sources: Chapter 3: Moving Up the Food Chain Efficiently. Arkiverad 30 april 2008 hämtat från the Wayback ... and Site Tenacity in two subspecies of Dark-eyed Juncos in the southern Appalachians". The Auk "102" (4): ss. 805-19. http:// ... Domesticerade fåglar som föds upp för deras kött och ägg, så kallat fjäderfä, är den största källan till animaliskt protein som ...
"European hair and eye color: A case of frequency-dependent sexual selection?" från Evolution and Human Behavior, Volume 27, ... Det blonda håret i Oceanien beror på en mutation som reglerar tyrosinasrelaterat protein 1 som hänger samman med en cystin-till ... "Eye and Hair Colour, Skin Type, and Constitutive Skin Pigmentation as Risk Factors for Basal Cell Carcinoma and Cutaneous ... "European hair and eye color: A case of frequency-dependent sexual selection?." Evolution and Human Behavior 27.2 (2006): 85-103 ...
Se även Anne Wilson (redaktör),The Appetite and the Eye: Visual aspects of food and its presentation within their historic ... Även om kött innehåller mer protein, var priset räknat i hur mycket energi man fick per kilo betydligt högre än för ...
Nilsson och Pelger (1994). "A pessimistic estimate of the time required for an eye to evolve" (på engelska). Proceedings of the ... De innehåller båda ett pigmenterat ljusreceptor-protein, som i stavarna heter rhodopsin, i tapparna iodopsin. Både tappar och ... I närmare detalj fungerar rhodopsinet/iodopsinet i princip som en så kallad G-protein-kopplad receptor, vars aktivering leder ... är ett protein utan syntetiseras från vitamin A i näthinnans pigmentepitel. Processen som ljusreceptorproteinerna genomgår är ...