Nociceptiv exocytos och inflammatoriska egenskaper[redigera , redigera wikitext]. Smärtstimuli kan om det är kraftigt orsaka ... exocytos (via axonatiska reflexer) av inflammationsbefrämjande och sensitiserande ligander som Substans P, NGF, CGRP och ATP ...
Endocytos och exocytos[redigera , redigera wikitext]. Exocytos av vesiklar i det yttre membranet, som frigörs från inbuktade ... Exocytos hos prokaryoter: Exocytos ses traditionellt som förbehållet eukaryota celler.[9] Den här föreställningen bröts dock ... Sådan exocytos kan till exempel möjliggöra för mikroben att invadera värdorganismens celler.[11] and microbe-environment ... Endocytos och exocytos använder sig av helt olika molekylära maskinerier. Men de två processerna är intimt sammanlänkade och ...
Denna process kallas exocytos. Ett vanligt missförstånd är att typ 1-diabetes endast beror på en otillräcklig insulinproduktion ...
Det får viruspartikeln när den knoppas av cellmembranet genom exocytos, detta frisläppande sker gradvis.[6][7][8] ...
Funktionen med endocytos är den motsatta till exocytos. Endocytos kan delas upp i bland annat fagocytos där stora molekyler tar ...
Den hämmar exocytos av vesiklar med neurotransmittorn acetylkolin. Signalöverföringen mellan den efferenta motoriska nerven och ...
... en hjälper också till vid endocytos samt exocytos. Vakuolen i djurceller fungerar primärt som förråd av näring i form av ...
... frigöra sig från cellen genom exocytos. För att lyckas med replikationen måste orthopoxvirus förhindra cellens aktivering av ...
Efter ca 40 timmar frigörs de nyproducerade elementärkropparna från värdcellen med hjälp av exocytos för att spridas och ...
... ämnen genom exocytos. Apokrina körtlar, sekretet utsöndras genom att det omges av en del av cellmembranet som sedan knoppas av ...
... ämnen transporteras ut ur cellen genom exocytos. Ickefungerande organeller eller organelldelar bryts ned i lysosomer genom ...
... från hypothalamus i små vesiklar längs axonet och ackumuleras för att sedan släppas ut genom en aktionspotential genom exocytos ...
... åter till cellytan genom exocytos. Denna biokemi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att ...
... är ett nätverk där ribosomerna fäster då proteinerna skall transporteras ut ur cellen genom exocytos. Golgiapparat ompaketerar ...
... exocytos). DNA Nukleotid ^ Wang, J. C. (1979-01-01). "Helical repeat of DNA in solution" (på en). Proceedings of the National ...
Motsatsen till exocytos är endocytos, då stora biomolekyler tas in i cellen. Exempel på en exocytos process är då ämnen i ... Exocytos är den process där cellerna utsöndrar stora biomolekyler genom att innesluta dem i en vesikel som sedan avknoppas från ... Exocytos börjar i det korniga endoplasmatiska nätverkets ribosomer. När ribosomerna har producerat de proteiner som skall ... Exocytos kan verka för att utsöndra avfallsprodukter hos encelliga organismer (protozoa). Hos flercelliga organismer har ...
Från epitelcellerna i tarmen transporteras kylomikronerna genom exocytos ut i laktealerna, lymfkörtlar som förgrenas från villi ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Det får viruspartikeln när den knoppas av cellmembranet genom exocytos, detta frisläppande sker gradvis.[12][13][14] ...
... ämnen transporteras ut ur cellen genom exocytos.[1] ...