Europeiska unionens råd · Europeiska kommissionen · Europeiska unionens domstol · Europeiska centralbanken · Europeiska ... Huvudartiklar: Inre marknaden och Europeiska unionens tullunion. Enligt fördraget om Europeiska unionen ska unionen upprätta en ... Europeiska unionen (EU) är sedan den 1 november 1993 en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest ... Huvudartikel: Europeiska unionens historia. Europeiska unionen har sina rötter i bildandet av Europeiska kol- och ...
"Peter Terrin - European Union Prize for Literature". Europeiska unionen. Arkiverad från originalet den 29 november 2012. https ... Peter Terrin belönades 2010 med Europeiska unionens litteraturpris för sin roman De bewaker (Väktaren). 2012 tilldelades han ...
Kristdemokratiska unionenEuropeiska partiet • PORA • Ukrainska nationalistkongressen • Moderlandets försvarsparti) Ukrainas ...
"MEPs: Ukraine elections lay solid foundation for the country's future (26/05/2014)". Europeiska unionen. 26 maj 2014. http:// ... Göran Färm har bland annat varit vice ordförande i International Union of Socialist Youth, styrelseledamot i ...
Afrikanska unionen: arabiska, engelska, franska, portugisiska, spanska och swahili Europeiska unionen: bulgariska, danska, ... Europeiska unionen. Arkiverad från originalet den 3 juli 2011. https://web.archive.org/web/20110703093149/http://europa.eu/abc/ ... USA har inget officiellt språk för hela unionen, även om engelska fungerar som det i praktiken. Många delstater har dock infört ... Latinska unionen: franska, italienska, katalanska, portugisiska, rumänska och spanska. Koncernspråk Språkpolitik ^ Språklagen ( ...
a b] "Anna HEDH". Europeiska unionen. http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/28131/ANNA_HEDH_history.html. Läst 3 juli 2015. ...
... sig till Europeiska unionen. Trots Österrikes medlemskap i Europeiska unionen gäller fortfarande den militära ... Sedan anslutningen av Tjeckien, Slovakien, Ungern och Slovenien till Europeiska unionen 1 maj 2004 är Österrike omgivet endast ... Sedan Österrike gick med i Europeiska unionen 1995 är invandring från övriga medlemsstater en stor drivkraft bakom ... Efter en folkomröstning anslöt sig Österrike tillsammans med Finland och Sverige till Europeiska unionen den 1 januari 1995. ...
Europeiska unionens officiella tidning. Europeiska unionen. 12 juli 2004. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri ... Europeiska unionens officiella tidning. Europeiska unionen. 12 juli 2004. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri ... Europeiska unionen. 20 december 2001. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0113:SV:NOT. Läst 10 ... Europeiska unionen. 20 december 2001. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0112:SV:NOT. Läst 10 ...
"EU member countries" (på engelska). Europeiska unionen. 1 juli 2013. http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/. ...
"EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) - Europeiska Unionen - European Commission" (på en). Europeiska Unionen. 16 juni ... Han har också arbetat vid Europeiska kommissionen. Wennerström är sedan 2012 generaldirektör och myndighetschef för ... "The Rule of Law and the European Union". Uppsala universitet. http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=41& ... https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_sv. Läst 13 november 2017. ^ "Nya ledamöter i Akademien". Kungliga ...
RoHS började gälla inom Europeiska unionen den 1 juli 2006. Det ersattes den 2 januari 2013 av direktiv 2011/65/EU, även kallat ... Europeiska unionens officiella tidning. Europeiska unionen. 19 augusti 2005. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? ... Europeiska unionens officiella tidning. Europeiska unionen. 13 februari 2003. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do ...
"Schumandeklarationen den 9 maj 1950". Europeiska unionen. http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/ ...
Europeiska unionen. Arkiverad från originalet den 11 oktober 2007. https://web.archive.org/web/20071011051104/http://europa.eu/ ...
Europeiska unionen. https://www.notisum.se/rnp/eu/lag/308L0114.htm. Läst 14 december 2015. ^ "EU och skydd av samhällsviktig ... Europeiska unionens råds direktiv 2008/114/EG ålägger medlemsstaterna att identifiera europeisk kritisk infrastruktur och ... "STOCKHOLMSPROGRAMMET - ETT ÖPPET OCH SÄKERT EUROPA I MEDBORGARNAS TJÄNST OCH FÖR DERAS SKYDD". Europeiska unionens officiella ...
"Åsa WESTLUND". Europeiska unionen. http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/28130/%C3%85SA_WESTLUND_home.html. Läst 2 juli 2015. ...
Kristdemokratiska unionenEuropeiska partiet • PORA • Ukrainska nationalistkongressen • Moderlandets försvarsparti) Ukrainas ...
Ett medlemskap i Europeiska unionen har bland de västvänliga varit ett långsiktigt mål, och redan i juni 1994 undertecknades ... Den 30 mars 2012 förhandlade Ukraina om ett associeringsavtal med Europeiska unionen. Detta avsnitt är en sammanfattning av ... 1 januari 2016 började frihandelsavtalet mellan Ukraina och Europeiska unionen (engelska: Deep and Comprehensive Free Trade ... Protesterna förorsakades av det uteblivna samarbetsavtalet mellan Ukraina och Europeiska unionen vilket från oppositioners sida ...
Europeiska unionen[redigera , redigera wikitext]. Utvidgningen av EU med tolv nya östeuropeiska länder 2004 och 2007 gjorde det ... Den 1 januari 2007 blev Rumänien och Bulgarien medlemmar i Europeiska unionen. När dessa länders medborgare utnyttjade sin ... nyvunna möjlighet att fritt resa inom unionen och ägnade sig åt tiggeri i Sverige blev de utvisade ur landet av polis med ...
Europeiska unionen[redigera , redigera wikitext]. Jämte allmän ordning eller inre säkerhet utgör folkhälsa en av tre grunder ... för vilken den fria rörligheten för personer inom Europeiska unionen kan begränsas. Sådana begränsningar får endast göras i ...
Europeiska unionen[redigera , redigera wikitext]. Sverige gick med i EU den 1 januari 1995, efter att majoriteten sagt ja till ... Utrikesminister Carl Bildt förklarade i Utrikesdeklarationen år 2010 att "medlemskapet i Europeiska unionen innebär att Sverige ... Europeiska frihandelssammanslutningen[redigera , redigera wikitext]. Sverige var medlem i EFTA från dess bildande 1960 (beslut ... Norges union med Sverige blev orsaken till Sveriges senaste krig, Fälttåget mot Norge 1814. Carl Axel Löwenhielm företrädde ...
Europeiska unionen[redigera , redigera wikitext]. Den 12 mars 2015 antog Europaparlamentet en resolution som erkänner rätten ... hade godkänt lagen Civil Union Act.[39] De två första paren vigdes redan dagen efter, den 1 december 2006, i staden George i ...
Europaparlamentet · Europeiska rådet · Rådet · Europeiska kommissionen · Europeiska unionens domstol · Europeiska centralbanken ... Europeiska kol- och stålgemenskapen · Europeiska ekonomiska gemenskapen · Europeiska atomenergigemenskapen · Europeiska ... Europeiska utrikestjänsten · Höga representanten · Utrikes- och säkerhetspolitik · Säkerhets- och försvarspolitik · Yttre ... En förordning är en typ av bindande unionsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner. Förordningar utgör den ...
Europeiska unionen[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Europeiska unionsrättens territoriella tillämpningsområde. ... Europeiska unionens lagar gäller i allmänhet i alla 28 medlemsstater. Dock har vissa medlemsstater förhandlar sig till vissa ...
"1957". Europeiska unionen. 23 november 1957. Arkiverad från originalet den 12 juni 2015. https://web.archive.org/web/ ... 6 februari - En svensk beredning avlämnar ett betänkande om allmän tilläggspension (ATP). 25 mars - Europeiska ekonomiska ...
"1959". Europeiska unionen. 23 november 1959. Arkiverad från originalet den 3 april 2015. https://web.archive.org/web/ ...
Europeiska Unionen (EU). Europeiska Unionens förordningar har direkt effekt i medlemsstaterna. Naturrätt: Naturrätten består av ... Det ena sättet var att rollen sharia hade minskades för att ge europeiska modeller större utrymme. Sedan var det andra sättet ... Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) undertecknades 4 ... Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) tillkom för att ...
"1949". Europeiska unionen. Arkiverad från originalet den 22 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140222013451/http:// ...
Inom Europeiska unionen[redigera , redigera wikitext]. Katalanska har endast status som officiellt regionalt språk i Spanien, ... och det är inte officiellt språk i något annat medlemsland i Europeiska unionen. Med sina cirka 6,5 miljoner talare är ... Katalanskan är Europeiska unionens största minoritetsspråk. Katalanskan är uppdelad på ett antal dialekter och flera ... 1469 förenades Aragonien och Kastilien i en union, det framtida Spanien, vilket innebar att katalanskan kom att utsättas för ...
209-210 ^ [a b c d] "Ungern - Europeiska Unionen - European Commission" (på en). Europeiska Unionen - European Commission. 5 ... Ungern blev 1999 medlem i Nato och 2004 i Europeiska unionen (EU). Större delen av Ungern består av slättland, bland annat det ... Landet gick 1999 med i Nato och är sedan 2004 medlemsstat i Europeiska unionen. Huvudartikel: Ungerns historia Se även: ... Efter överenskommelse med Europeiska unionen i mars 1998 om partnerskap för anslutning genomförde Ungern en harmonisering, och ...
ISBN 978-91-7459-375-4 Blomgren, Magnus (2015). "Partierna och Europeiska unionen". i Magnus Hagevi. Partier och partistystem. ...
Europeiska unionen: Övriga länder. &&&&&&&&&&&&0949.&&&&&0949 4. Polen. &&&&&&&&&&&&0629.&&&&&0629 ...
... återfallsförebyggande behandling vid akut myeloisk leukemi inom Europeiska unionen. Histamin i mat och födoämneskänslighet[ ... Histamindihydroklorid (en syntetisk form av histamin med varunamnet Ceplene) godkändes i juli 2008 av den europeiska ...
WHO och Europeiska unionen, EU och har därigenom fått ett stort inflytande. Uppgifter som ICNIRP arbetar med är analyser av ...
Europeiska radio- och TV-unionen. http://www.eurovision.tv/page/news?id=michal_szpak_with_color_of_your_life_for_poland. ^ " ... Europeiska radio- och TV-unionen. http://www.eurovision.tv/page/news?id=allocation_draw_the_results. Officiell musikvideo på ... Europeiska radio- och TV-unionen via Youtube. 14 mars 2016. https://www.youtube.com/watch?v=Sjup9PJ25LM. ^ Jordan, Paul (25 ...
... är en europeisk byrå som håller på att upprättas inom ramen för ett fördjupat samarbete inom Europeiska unionen. Den kommer att ... Hänskjutning till Europeiska rådet 2017Redigera. I februari 2017 misslyckades Europeiska unionens råd med att nå enighet om ... Löfven lovade stödja Europeiska åklagarmyndigheten *^ "Europeiska åklagarmyndigheten Utlysning av en ledig tjänst som europeisk ... Artikel 86 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt *^ "Artikel 289 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt". ...
Europeiska cupturneringar (Uefa)[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Lista över Leeds United FC:s cupmatcher. ... Området vid arenan var ursprungligen hemmaplan för Holbeck Rugby Club som spelade i norra Rugby Union, föregångaren till Rugby ... Under samma period vann klubben dessutom FA-cupen, ligacupen och två europeiska cuptitlar samt kvalificerade sig till ...
Europeiska unionen är Turkiets största handelsepartner, och närvaron av en väletablerad turkisk diaspora i Europa har bidragit ... Turkish Secretariat of European Union Affairs. "Chronology of Turkey-EU relations". Turkish Secretariat of European Union ... Turkiet förhandlar sedan 2005 med Europeiska unionen om medlemskap, och har varit associerad medlem av EU sedan 1963.[14] ... Barry Rubin (2003). Turkey and the European Union: Domestic Politics, Economic Integration, and International Dynamics. ...
... är ett centraleuropeiskt land och medlemsstat i Europeiska unionen. Landet gränsar enbart till andra länder i unionen: Tyskland ... Tillväxten har understötts av export till Europeiska unionen, framför allt till Tyskland som är största handelspartner och står ... I mars 1999 blev Tjeckien medlem i Nato och 1 maj 2004 blev landet medlem i Europeiska unionen. ...
Europeiska unionen. Samväldet. Europarådet. ICC. IOC. ISO. NATO. WTO. NAFTA. OAS. OECD. OIC. OPEC. GUAM. PIF. UKUSA Agreement. ... Engelskan har en "djupare" ortografi än de flesta andra europeiska språk. Det innebär att det är väldigt vanligt att ett visst ... En fördel kan den konservativa stavningen emellertid ha i att det (i skrift) är lätt för många som talar andra europeiska språk ...
I anslutning till unionen mellan Polen och Litauen flyttade polacker, tyskar, armenier och judar till området vilket ledde till ... Ukrainskspråkiga författare och intellektuella inspirerades av den nationalistiska andan som spirade bland europeiska folk som ... Införandet av den katolsk-ortodoxa kyrkliga unionen[förtydliga] i Brest 1594 syftade till att ställa alla ortodoxa rusiner ... Unionen kom att vara (med undantag för oredan kring det första världskriget) i närmare 340 år fram till Sovjetunionens ...
Dessutom utgör Sverige genom Försvarsmakten ledande nation för Europeiska unionens stridsgrupper ungefär vart tredje år. ... Europeiska unionen. Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Försvarsmakten_(Sverige)&oldid=49604606" ...
... gick 1973 med i Europeiska ekonomiska gemenskapen, föregångaren till Europeiska unionen. ... Medlemskapet i Europeiska unionen har gett Irland fördelar som till exempel ekonomiskt stöd under många år och en större ... Irland är medlem i Europeiska unionen, Eurosamarbetet, Europarådet, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, ... Ekonomisk protektionism avvecklades i slutet av 1950-talet och Irland gick med i Europeiska ekonomiska gemenskapen 1973. ...
Nederländernas herrlandslag i rugby union. U. *Nederländernas U21-herrlandslag i fotboll. V. *Nederländernas damlandslag i ...
Lagstadgad sjukförsäkring finns i de flesta industriländer, och inom Europeiska unionen finns speciella bestämmelser för att EU ...
Europeiska unionen. Förenta nationerna. Post- och Inrikes Tidningar. Svensk författningssamling. Sverigeportalen. Monarkens ...
... och Europeiska unionen (2013). ... Unionen med Ungern innebar att den kroatiska adeln i Slavonien ... Från ungersk sida hävdades att Kroatien fortfarande var i union med Ungern enligt pacta conventa men detta avvisades. Kung Karl ... sina befogenheter till det sydslaviska nationalrådet som några dagar senare beslöt att Kroatien skulle ingå i en union med ...
Europeiska unionen: Övriga länder. &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 9. Thailand. &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 ...
År 2007 hade 155 länder samt Europeiska unionen skrivit under överenskommelsen. USA har inte godkänt konventionen, eftersom 2/3 ...
I och med att Europeiska unionen skulle ha ersatt Europeiska gemenskapen skulle också en rad andra juridiska benämningar ha ... Europeiska rådet och Europeiska centralbanken blir egna institutioner. Europeiska rådet får en egen ordförande. ... Däremot var unionen som helhet inte en juridisk person. Detta system skulle ha ersatts med en enhetlig struktur, där Europeiska ... Fördragets huvudsyfte var att skapa ett enhetligt konstitutionellt ramverk för Europeiska unionen, bland annat genom att ...
... vanligtvis genom en fortsatt utveckling av Europeiska unionen (EU). Ibland används begreppet pro-EU för att ytterligare betona ...
Sauli Niinistö, finländsk politiker, Finlands justitieminister 1995-1996, finansminister 1996-2003, vice vd för Europeiska ... 2006 - Internationella Astronomiska Unionen beslutar att degradera Pluto från planet till dvärgplanet. ...
Även om Euratom är en självständig organisation, så delar den institutioner med Europeiska unionen. Euratoms medlemsstater ... Genom fördraget inrättades Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom), som är ett samarbete kring kärnteknik mellan Europeiska ... Huvudartikel: Europeiska unionens historia Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen signerades 1951 och ... Europeiska atomenergigemenskapen Europeiska unionens fördrag ^ Konsoliderade versioner: 12006A, 12010A ^ F. Mikesell, Raymond ( ...
Europeiska unionen: Övriga länder &&&&&&&&&&&&&099.&&&&&099 4 Finland &&&&&&&&&&&&&096.&&&&&096 ...
Europeiska radio- och TV-unionen. http://www.eurovision.tv/page/news?id=allocation_draw_the_results. ^ "Gabriela Gunčíková - I ... Europeiska radio- och TV-unionen. 16 mars 2016. Arkiverad från originalet den 13 mars 2016. https://web.archive.org/web/ ... Europeiska radio- och TV-unionen. 19 mars 2016. Arkiverad från originalet den 22 mars 2016. https://web.archive.org/web/ ...
Europeiska unionen - Europeiska unionsrättens territoriella tillämpningsområde - Gamal Abdel Nasser - Kjell-Olof Feldt - ...
Europeiska unionen. Västeuropa är i strikt geografisk bemärkelse den västra delen av världsdelen Europa. Oftast används ...
Europeiska radio- och TV-unionen. http://www.eurovision.tv/page/news?id=michal_szpak_with_color_of_your_life_for_poland. ^ "XI ... Europeiska radio- och TV-unionen. http://www.eurovision.tv/page/news?id=allocation_draw_the_results. Officiell webbplats. ...