Etylenoxid. Pentyl. Pentaerytrittetranitrat, PETN. Pottaska. Kaliumkarbonat, K2CO3. Resorcin. Meta-dihydroxibensen. ...
Den enklaste epoxiden, där alla substituenter är väten, kallas etylenoxid.. Framställning[redigera , redigera wikitext]. Två ...
... framställs genom reaktionen av etylenoxid med vattenhaltig ammoniak, då även etanolamin och dietanolamin ...
Ämnet framställs syntetiskt genom en reaktion mellan etylenoxid och stearinsyra. Stearinsyra är en fettsyra som kan komma från ...
... är en kemisk reaktion där etylenoxid reagerar med ett substrat. Det är den mest praktiserade alkoxyleringen, vilket ...
Etylenoxid (oxiran) som får reagera med vatten i sur miljö ger etandiol. Genom att låta reaktionen ske i basisk miljö bildas en ...
... etylenoxid, ficus spp., formaldehyd/formalin, ftalsyraanhydrid, grön kaffeböna, hexahydroftalsyraanhydrid, isocyanater: HDI, ... Etylenoxid, Formaldehyd/Formalin, Fosfolipas, Ftalsyreanhydrid, Grön kaffeböna, Hexahydroftalanhydrid, Isocyanater: HDI, ...
... , även känt som etylenoxid, oxiran eller oxacyklopropan är en viktig industrikemikalie som används i tillverkningen av ...