Som prekursor används vanligen etylenglykol eller glykolsyra. Vissa metaller, exempelvis olika legeringar av aluminium, kan ...
PET framställs av etandiol (etylenglykol) och antingen tereftalsyra eller dimetyltereftalat.[2] PET som används för ...
Etylenglykol metaboliseras först till glykolaldehyd som sedan bryts ner till metaboliterna glykolsyra, glyoxolate och oxalat. ... De ämnen som alkoholdehydrogenas främst verkar på är metanol, etylenglykol och etanol. Både etylenglykolens och metanolens ...
Kloretanol kan framställas genom halogenering av etylenglykol (C2H4(OH)2) med saltsyra (HCl). Den kan också framställas genom ...
Vilka symtom man får och när de kommer beror på hur mycket etylenglykol man fått i sig. Det är inte säkert att man ser några ... Utsikten på behandlingen beror på hur mycket etylenglykol patienten fått i sig i förhållande till kroppsvikt, och hur lång tid ... Etylenglykolförgiftning är en mycket allvarlig förgiftning som skadar framför allt njurarna hos den som druckit etylenglykol, ... Detta därför att enzymet alkoholdehydrogenas också metaboliserar etanol, och dessutom föredrar etanol framför etylenglykol. På ...
... trodde att reaktionsprodukten var epoxidtetrametyletylenoxid i analogi med reaktioner av etylenglykol. Slutligen kom Butlerov ...
Främst används etylenglykol som frostskydd i till exempel bilar men även i solfångare. I och med den låga fryspunkten kan den ... Etylenglykol tillverkas från eten (trivialnamn etylen) via etenoxid. Etenoxid reagerar med vatten och glykol framställs enligt ... Etylenglykol används även i indirekta kyl- och värmepumpsystem.[förtydliga] Intag av etandiol leder till ... Etandiol, vardagligt glykol, ofta även förtydligande kallad etylenglykol, är den enklaste tvåvärda alkoholen (diolen) med ...
Även andra glykoler, till exempel etylenglykol, bildas i processen. 2 C 2 H 4 O + H 2 O → ( C 2 H 4 O H ) 2 O {\displaystyle {\ ... än etylenglykol, men ändå är klart olämpligt att inta även i mindre mängder. På grund av sin giftighet tillåts dietylenglykol ... rm {2\ C_{2}H_{4}O+H_{2}O\rightarrow (C_{2}H_{4}OH)_{2}O}}} I likhet med etandiol eller (mono)etylenglykol, brukar ...
Den enklaste glykolen är etandiol, som kallas för etylenglykol eller monoetylenglykol. I tekniska sammanhang förekommer det att ... Dietylenglykol utgörs av två enheter etylenglykol som är ihopkopplade med en eterbindning. Större enheter kallas för ... Ett vanligt användningsområde för etylenglykol är som frostskyddsmedel i kylsystem för förbränningsmotorer (exempelvis i bilar ... Polyglykoler är eteralkoholer som normalt utgår från etylenglykol eller propylenglykol. ...
Den enklaste diolen är etandiol, som även kallas etylenglykol eller bara glykol. Glykoler Geminal diol Denna artikel inom ...
Denna barskrapade del av kabeln låg relativt nära en förgrening i ett etylenglykol- och vattenkylningsrör, som i sin tur har ...
etylenglykol, propylenglykol, butylenglykol eller dietylenglykol som förestrats med di- eller möjligen polykarboxylsyror eller ...
... etylenglykol och etylbensen (används för att tillverka styren). Över 40 % av alla tillverkade organiska ämnen härstammar från ...
Den enklaste tvåvärda alkoholen är etandiol, C2H4(OH)2, som även kallas etylenglykol eller bara glykol. Etandiol är mycket ...
2011 - Vinäger från Kina är kontaminerad med etylenglykol genom att den hade lagrats i tankar som dessförinnan innehållit ...
Den belgiske kemisten Louis Henry renframställde det 1870 genom att droppa etandiol (etylenglykol) i en blandning av svavelsyra ...
... som exempelvis kan bestå av en blandning av etylenglykol och vatten med mindre tillsatser av andra ämnen. ^ "När ska avisning ...