Petersson, Bo (1994). Forskning och etiska koder: en introduktion till forskningsetik. Nora: Nya Doxa. Libris länk. ISBN 91- ... Etiska överväganden Försöken genomfördes efter beslut av Riksdagen[5][6] som hade den högsta beslutanderätten innan, många år ... Även vid dagens etiska tillståndsprövningar för försök på människa ingår nytta för deltagarna som en viktig del i bedömningen. ... senare, etiska kommittéer inrättades. En beskrivning av Riksdagens överväganden finns publicerad (referens kommer) och där en ...
Exponering för formella etiska koder. Som en del av IT-etiken ingår också begreppet etik på nätet. Numera är det svårt att ... professor vid Department of Mathematics and Computers vid Georgia Southern University har kategoriserat de etiska beslut som ...
ISBN 91-630-7135-5 Petersson, Bo (1994). Forskning och etiska koder: en introduktion till forskningsetik. Nora: Nya Doxa. ... Försöken genomfördes efter beslut av Riksdagen som hade den högsta beslutanderätten innan, många år senare, etiska kommittéer ... Även vid dagens etiska tillståndsprövningar för försök på människa ingår nytta för deltagarna som en viktig del i bedömningen. ...
Sociala koder och etiska direktiv hjälper till att fånga upp olämpliga beteenden inom marknadsföring som inte lagar och ... Företag som är medvetna om sociala koder och etiska direktiv råder chefer och medarbetare att fokusera på socialt ...
Prästerna bröt också mot etiska och religiösa koder, lade beslag på större delen av missionernas inkomster och uppmuntrade ...
2009 anklagades Remengesau på 19 punkter för att ha brutit mot Palaus etiska koder, för att inte ha avslöja sina intressen i ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Även EU-kommissionen har uttryckt att detta är en lämplig modell för sådana koder. Principen innebär att ett företag som ... se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande, samt • säkerställa att bolagets ... Europeiska unionen har efter flera redovisningsskandaler förespråkat att medlemsländerna ska införa nationella koder för ... EU och ett flertal andra länders koder. Bolagskodens främsta syfte är framför allt att säkerställa att bolagen sköts med ...
Om det sista väljs har han levt upp till sagans etiska mansideal: döden är ändlig, men eftermälet lever för evigt. I vissheten ... På den motsatta sidan var skaldens kvad den fornnordiska prosans motsättning: invecklad, omständlig och berättad i koder. I ... Sagalitteraturens kalla och objektiva handlingsreferat understryker ödets etiska grepp, men ödet är mer fataliskt än ...
Att använda samtal som metod kan dock medföra vissa etiska problem. Om en person inte är medveten om att samtalet är ämnat för ... Det är ett väldigt brett begrepp som har många definitioner , exempelvis: "...koder, föreställningar och värden som människor ... En intervju medför ofta mindre etiska problem. De flesta som intervjuas brukar vara medvetna om att saker de säger är ämnade ...
Att använda samtal som metod kan dock medföra vissa etiska problem. Om en person inte är medveten om att samtalet är ämnat för ... koder, föreställningar och värden som människor delar (mer eller mindre, medvetet eller omedvetet) och som de kommunicerar och ... En intervju medför ofta mindre etiska problem. De flesta som intervjuas brukar vara medvetna om att saker de säger är ämnade ...
En relaterad fråga är nu om de koder som finns i Common.js/css nu är redundanta och kan tas bort?! @Nirmos, EnDumEn: -- ... Vad gäller det etiska problemet kanske vi behöver ta upp det i diskussion i utvecklingen av idén att infoga sociala medier i ...