Varje allergent protein kan ha flera olika epitoper. En del epitoper finns hos flera olika, botaniskt eller zoologiskt allergen ... det måste rymmas två epitoper på proteinet, som kan binda immunglobulin E. I dagligt tal används benämningen allergen i ...
Därefter kommer transglutaminaser katalysera en deamidering av peptiderna vilket bildar starkt immunogena epitoper. I genetiskt ...
Denna var möjlig i de fall den substans man ville bestämma hade två skilda immunologiska epitoper. En antikropp mot den första ...
... även egenskaperna eftersom det bildas nya epitoper. Den del av det kroppsfrämmande ämnet som binder till antikroppen måste vara ... Växtantigener Protozoiska antigener Ytantigener T-celloberoende antigener Virusantigener Autoantigener Epitoper Isoantigener ...