Epitelceller[redigera , redigera wikitext]. Ytepitelcellerna täcker hela slemhinnans yta samt de små trattliknande groparna. ...
... cellerna är skivformade epitelceller. De ligger fästade vid en underliggande bindvävsstruktur. Malignt mesoteliom Serös ...
... acidophilus - används vid framställning av olika typer av kulturmjölk, främst i acidophilus mjölk (A-fil)[7]. L. acidophilus kan också påträffas i munhålan hos personer med mycket karies[1], och de finns även i slidans vägg hos kvinnor genom att östrogen framkallar glykogenbildning i slidan. L. acidophilus använder sockerarten glykogen som näring och producerar mjölksyra i syfte att balansera surhetsgradens i slidan[8].. Lactobacillus plantarum - den art av Lactobacillus som är aktiv vid grönsaksinläggningar och har därmed konserverande egenskaper. Surkål, oliver, peperoni och pickles är några exempel på produkter där L. plantarum varit och är verksam[9]. Detta under förutsättning att inläggningen inte är gjord med ättika utan verkligen är syrad på naturlig väg.. Lactobacillus bulgaricus - bakterien bidrar med smaken i yoghurt, samtidigt som den omvandlar laktos till mjölksyra[10].. Lactobacillus casei - bakterien går att finna i människans tarm, ...
Viruset ligger latent i njurens epitelceller. Det är i första hand personer med ett försvagat immunförsvar som drabbas av ...
Även kroppens körtlar byggs upp av epitelceller. Epitelceller har en mycket stor regenerativ kapacitet,[1] det vill säga de har ... Så är även fallet med epitelceller; det är mycket vanligt att tumörer utgår från defekta epitelceller. En elakartad tumör som ... Enskiktat skivepitel består av ett lager platta epitelceller.[1] Att det är tunt tillåter viss passage av ämnen genom cellagret ... Denna egenskap gör även att epitelceller är ett särskilt hot i organismen, eftersom celler med stor förmåga till celldelningar ...
Benämningen används exempelvis för epitelceller i tarmlumen. Dessa celler har sin apikala sida riktad in mot tarmlumen, basen ...
Den består av epitelceller i flera skikt. En serös hinna utsöndrar en vätska som benämnes serös vätska. Såväl vätskans som ...
Hud (epitelceller som producerar peptider med antimikrobiella egenskaper). *Slemhinnor (kan vara beklädda med cilier) ...
ACE frisätts främst från blodkärlens epitelceller, framför allt i lungorna. ACE spelar också en viktig roll i inaktiveringen av ...
Bakterier adsorberas först till cilierade epitelceller i de övre luftvägarna. Det här kan bakterien göra tack vare adhesiner på ...
D. folliculorum livnär sig på att konsumerara epitelceller i hårsäckarna. I de fall djur orsakar symptom har man funnit ...
... är ett enzym som är membranbundet på epitelceller i duodenum. Det aktiverar inaktiva zymogener till aktiva ...
C. psittaci kan infektera många olika celltyper, från epitelceller till makrofager. I de flesta fall förstörs bakterier av ...
... är ett transportprotein som genom ATP-hydrolys transporterar kloridjoner i epitelceller. Över 1000 mutationer är kända i CFTR. ...
Den största delen av lungcancrar är carcinom vilket innebär att de härstammar från epitelceller. Lungcancer, som står för flest ... maligniteter som uppträder i epitelceller. Det finns två huvudtyper av lungcarcinom, kategoriserade enligt storlek och utseende ...
Lite är känt om interaktionen mellan Bartonella henselae och epitelceller men man vet att Bartonella henselae depolymeriserar ... Bartonella henselae kan invadera epitelceller och endotelceller genom att modulera funktionen av aktinberoende ...
... eller adherens junctions är en form av celladhesion som sker mellan epitelceller. Den utgörs av extracellulära ...
... är bildade av epitelceller, och tumörerna som de bildar är körtelartade. Adenocarcinom kan uppkomma i alla organ som fungerar ...
Runt ryggmärgskanalen finns ependymoglia ependymceller som är kubiska- till cylindriska epitelceller med mikrovilli och cilier ...
Epitelceller, en typ av specialiserade celler som bygger upp epitel och olika typer av körtlar. Epitelcellerna bildar ofta ...
Den fasta avföringen (ospjälkade fibrer, döda epitelceller och tjocktarmsbakterier) stöts ut ur kroppen via analöppningen. ^ ...
... är en typ av vanligt förekommande epitel som består av ett lager platta epitelceller [1]. Skivepitel finns bl.a i ...
... er är differentierade epitelceller från livmodern som bildas som svar på progesteron och embryonalt chorionic ...
Bakterien tränger sen in i tarmväggens epitelceller. För att ta sig in i tarmens epitelceller ändrar Salmonella strukturen på ...
... är cancer som uppkommit ur epitelceller. Carcinom är den vanligaste typen av cancer, sett till celltyp som cancern har ... Vanliga carcinom är de som uppstår i hudens epitelceller (skivepitelscancer) eller i munhålan, magsäcken och tarmsystemet. Om ... Vissa endokrina organ har specialiserade epitelceller, därför räknas även cancrar i vissa utsöndrande organ till ...
Tight junctions finns exempelvis i epitelceller, där vätska ska hållas på en sida av epitelet. Urinblåsan är ett gott exempel. ... Desmosomer finns i epitelceller, hjärtmuskelceller, och i hjärnhinnorna; pia mater och arachnoidea. Desmosomernas huvudfunktion ... Hemidesmosomer kopplar epitelceller till det underliggande basalmembranet med hjälp av proteinbindningar. Gap junctions ...
S. dysenteriae infekterar tjocktarmens epitelceller, där den förökar sig, sprider sig till angränsande celler och därigenom ... dysenteriae invaderar tjocktarmslemhinnans epitelceller, vilket leder till sår och inflammation i slemhinnan . Bakterien ...
Även mjölksyrebakterien Lactobacillus acidophilus uppreglerar CB2-receptorer i epitelceller. CB1-receptorn uttrycks också bland ...
... är karakteriserat av cytologiska förändringar av epitelceller i malign rättning dock utan tecken på invasion i ...