"Allmänt om epitel". Solunetti.fi. Läst 10 januari 2016. "The Basolateral Membrane - Clearing up the confusion". Youtube.com.. ...
... ns epitel är känsligt för beröring, och om en fast kropp eller lite skräp vidrör hornhinnan reagerar epitelet ... Hornhinnan byggs upp av fem skikt: 1. epitel (5-6 cellskikt) 2. Bowmans membran (består av kollagenfibriller) 3. stroma (består ...
... eller urotel är ett pseudostratifierat epitel. Med andra ord har alla cellerna i det kontakt med basalmembranet ...
Den finns också under alla kroppsytetäckande epitel. Funktion är att förankra och polstra organ samt vara en reservoar för ...
... är precis som epitel en mångsidig vävnadsgrupp. Kännetecknande för bindväv är att den främst består av makromolekyler, ... håller organ och epitel på plats och innehåller olika proteinrika fibrer, bland annat kollagen och elastin. Kring muskler, ...
Epitel har ofta skyddande, utsöndrande och absorberande funktioner. Bindväv (stödjevävnad) - Vävnader som håller ihop saker. ... I människans och andra däggdjur kroppar finns fem grundläggande typer av vävnad, som bygger upp alla kroppens organ: Epitel - ...
De täcks av cylindriskt epitel som saknar smärtreceptorer. År 1985 klassificerades de i fyra grader beroende på graden av ...
Lucker bindväv, areolär bindväv - håller organ och epitel på plats och innehåller olika proteinrika fibrer, bland annat ... Bindväv är precis som epitel en mångsidig vävnadsgrupp. Kännetecknande för bindväv är att den främst består av makromolekyler, ...
Deras alveoler har enskiktat kubiskt epitel och utförsgångarna tvåskiktat. De är kolinergt enerverade. Apokrina dito är större ...
... er förekommer bland annat i mag-tarmkanalen och respirationsorganens epitel. Cellen har basofil färgning. Denna ...
... är en cancerform som uppstår ur endometriet (livmoderslemhinnans yttersta lager av epitel). Detta orsakas av ...
Stor del av urinvägarna täcks på insidan av ett mycket specialiserat epitel, urotelet. Huvudartikel:Njure Njurarna är ...
... er, en typ av specialiserade celler som bygger upp epitel och olika typer av körtlar. Epitelcellerna bildar ofta ... sammanhängande skikt ("epitel") som utgör gränsen mellan olika organ och kroppsdelar, och ingår exempelvis i slemhinnor och ...
I människans mag-tarmkanal är EC-cellerna vitt utspridda i magens, tunntarmens och tjocktarmens epitel. De enterokromaffina ...
... är en typ av vanligt förekommande epitel som består av ett lager platta epitelceller [1]. Skivepitel finns bl.a i ...
... , de stora vecken i såväl epitel som lamina propria och muscularis mucosae i tarmen. På latin kallas de cirkulära ...
I de fall djur orsakar symptom har man funnit svullnad av hårsäckarna och hudcellsförändringar (epitel-metaplasi). Detta har ...
Typ II-pneumocyter: Klassificeras som kubiskt epitel. Har två funktioner: dels har den förmåga till celldelning varigenom nya ...
Tätt epitel har tight junctions som förhindrar mesta delen av rörelserna mellan cellerna, läckande epitel saknar den förmågan. ... Epitel klassas som 'tight' (tätt) eller 'leaky' (läckande) beroende på förmågan hos tight junctions att hindra vatten och ... Exempel på både läckande och tätt epitel finns i njurens tubuli som renar blodet och producerar urin. motsvarande artikel på ...
... är celler belägna ytterst mot urinvägarnas lumen (hålrum) på deras epitel (yttersta cellagret, motsvarar till ...
Vatten och elektrolyter återgår sedan till hemolymfan ändtarmens epitel. Fiskar utsöndrar vatten och elektrolyter både genom ...
... är belägna i munhåla och nasopharynx täcks de av ett epitel, vilket är dess kännetecken. Epitelet är oförhornat flerskiktat ...
Vid behandlingen löses yttersta skiktet av hornhinnans epitel upp med 35 % alkohol, därefter rullas epitelet bort med en ...
Mer specifikt förekommer de i alveolväggarnas epitel, och man skiljer på pneumocyter av typ I och typ II. Typ I är en typ av ... Typ II klassificeras som kubiskt epitel och har två funktioner; dels har den förmåga till celldelning varigenom nya typ I ...
Efter att läkköttet bildats, kan kroppen återskapa epitel ovanför (huden). Läkköttet kan i större eller mindre omfattning ...
Livmoderhalsgångens yta har normalt ett slembildande cylindriskt epitel, vid metaplasi ersätts detta med flerskiktat ...
Det minst genomsläppliga epitel där tight junctons finns är blod-hjärnbarriären. Ytterligare en funktion är att hålla olika ...
... kan leda till en lokal cellförändring då det ursprungliga flerskiktade skivepitelet förändras till cylindriskt epitel. Detta ...
Nässvalget är på insidan klätt med epitel och slemhinna, som är försedd med flimmerhår, och bakom näshålan finns svalgtonsillen ... I svalgets mellersta och nedersta delar utgörs slemhinnan av flerskiktat epitel som skyddar mot mekaniska belastningar från ...