... (ELISA, engelska: enzyme-linked immunosorbent assay) används för att kvantifiera och ... Före ELISA fanns metoden radioimmunologisk analys (RIA), som första gången beskrevs 1960, och som utnyttjade radioaktivitet för ...
Som doktorand hos Peter Perlmann utvecklade Perlmann och hon enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA). Deras första ...
En mycket vanlig användning är i enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA), en standardmetod inom klinisk diagnostik. En ...
Diagnostiseringen sker med hjälp av ELISA (Enzymkopplad immunadsorberande analys), PCR (Polymeraskedjereaktion) eller genom ...
Perlmanns mest uppmärksammade forskningsinsats var utvecklingen av enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA), vilket skedde ... äldre metoden radioimmunologisk analys, RIA) var parasitologin. Detta ledde till att Perlmann i slutet av 1970-talet ...
... enzymkopplad immunadsorberande analys), elektronmikroskop och RT-PCR. RT-PCR som benämns realtids-PCR är oftast den bästa ...
... enzymkopplad immunadsorberande analys Élisa (film) - en fransk film från 1995 Elisa's - ett dansband från Skaraborgsområdet i ...