Som doktorand hos Peter Perlmann utvecklade Perlmann och hon enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA). Deras första ...
Några exempel på immunanalyser är enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA), Radioimmunologisk analys (RIA) och Western ...
En mycket vanlig användning är i enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA), en standardmetod inom klinisk diagnostik. En ...
Diagnostiseringen sker med hjälp av ELISA (Enzymkopplad immunadsorberande analys), PCR (Polymeraskedjereaktion) eller genom ...
Perlmanns mest uppmärksammade forskningsinsats var utvecklingen av enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA), vilket skedde ... äldre metoden radioimmunologisk analys, RIA) var parasitologin. Detta ledde till att Perlmann i slutet av 1970-talet ...
... enzymkopplad immunadsorberande analys), elektronmikroskop och RT-PCR. RT-PCR som benämns realtids-PCR är oftast den bästa ...
... enzymkopplad immunadsorberande analys Élisa (film) - en fransk film från 1995 Mineral Elisa de Bordos, gruva, Región de Atacama ...
... , eng. Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) används för att kvantifiera och detektera ... oberoende av Perlmann och Engvall.Före ELISA fanns metoden radioimmunologisk analys (RIA), som första gången beskrevs 1960, och ...