Andra fall kan orsakas av humana parainfluensavirus, humant respiratoriskt syncytialvirus, adenovirus, enterovirus och ... Humant parainfluensvirus leder i vanliga fall till att näsan, halsen och luftvägarna inflammeras. Hos yngre barn kan krupp ...
Humant herpesvirus 6. *Humant papillomvirus. I. *Icke-cellulärt liv. *Israeli Acute Paralysis Virus ...