en positiv enterovirus-PCR). Meningit kan diagnostiseras efter döden. Vid obduktion finner man vanligtvis en utbredd ... Virus som orsakar meningit är bland andra enterovirus, Herpes simplexvirus typ 2 (och ibland typ 1), Varicella zostervirus (som ... Viral meningit orsakas typiskt av enterovirus och sprids oftast genom fekal kontamination. Infektionsrisken kan minskas genom ... enterovirus, herpes simplexvirus typ 2 och påssjuka hos de som inte vaccinerats för detta). Serologi (identifiering av ...
Sjukdomen orsakas av poliovirus, ett enterovirus av familjen picornavirus. Poliovirus förekommer i tre typer benämnda ...
Andra fall kan orsakas av humana parainfluensavirus, humant respiratoriskt syncytialvirus, adenovirus, enterovirus och ...
... enterovirus, adenovirus, och alfavirus-infektioner (t.ex., Chikungunya, Mayaro, Ross River, Barmah Forest, O'nyong-nyong, och ...
Ylipaasto, P.; Klingel, K.; Lindberg, A. M.. "Enterovirus infection in human pancreatic islet cells, islet tropism in vivo and ...
... kan ligga latent och efter längre tid ge upphov till sjukdom. Enterovirus är enkelsträngade RNA-virus med samma ... Enterovirus är en grupp virussorter som bland annat orsakar förkylning och polio. Enterovirus drabbar runt 10 miljoner ... Det finns över 100 typer av icke-polio-enterovirus som kan orsaka sjukdom hos människan. Enterovirus är tåligt mot låga pH- ... Sedan 1970 har nya identifierade enterovirus delats in i nummer från 68 och uppåt. Den mest kända är enterovirus 71 som orsakar ...
Virus som orsakar meningit är bland andra enterovirus, Herpes simplexvirus typ 2 (och ibland typ 1), Varicella zostervirus (som ... enterovirus, herpes simplexvirus typ 2 och påssjuka hos de som inte vaccinerats för detta).[11] Serologi (identifiering av ... Viral meningit orsakas typiskt av enterovirus och sprids oftast genom fekal kontamination.[37] Infektionsrisken kan minskas ...
... röda hund och enterovirus 71. Åtminstone 30% av alla barn med en traumatisk hjärnskada utvecklar senare i livet ADHD-lika ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Vanligast är enterovirus, som först ger en mer allmän infektion och ibland även hjärnhinneinflammation en eller någon vecka ... Bland enterovirus som kan ge hjärnhinneinflammation finns olika coxsackievirus, echovirus och historiskt sett även poliovirus, ...
... röda hund och enterovirus 71.[74] ...